Home AZ | EN | RU

ANAR TOFİQ oğlu FƏRƏCOV

Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru


Filologiya fakültəsinin sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə dekan müavini
İş telefonu: (+99412) 539  02  12
İmeyl: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1989-cu il mayın 1-də Lənkəran rayonunun Günəhir kəndində  anadan olub.
 • 1995-2006-cı illərdə Lənkəran rayonu Günəhir kənd orta məktəbində təhsil alıb.
 • 2006-2010-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin bakalavriatura pilləsində təhsil alıb.
 • 2010-2011-ci illərdə hərbi xidmətdə olub.
 • 2011-2013-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin magistratura pilləsində təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 2012-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində işləyir.
 • Evlidir, iki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2014-2018-ci illərdə BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasının “Dil nəzəriyyəsi” ixtisası üzrə doktorantı olub.
 • 2017-ci ilin iyun ayının 13-də “Dilin sosial diferensiallaşması” adlı dissertasiya işi kafedra müzakirəsindən keçərək, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Müdafiə Şurasına təqdim olunub.
 • 2018-ci ilin iyun ayının 6-da mövcud dissertasiya AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Müdafiə Şurasının təşkil etdiyi Elmi Seminarda müzakirə olunaraq müdafiəyə tövsiyə olunub.
 • 2022-ci ildə “Dilin sosial diferensiallaşması” mövzusunda fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə edib.
 • 2023-cü ildə filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsı alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2012-2013-cü illərdə BDU-nun «Türkoloji araşdırmalar» ETL-də laborant.
 • 2013-2018-ci  illərdə BDU-nun «Türkoloji araşdırmalar» ETL-də böyük laborant.
 • 2014-cü ildən  BDU-nun Filologiya fakültəsində  saathesabı müəllim.
 • 2017-ci ildən BDU-nun SABAH qruplarında müəllim.
 • 2018-2019-cu illərdə  BDU-nun «Türkoloji araşdırmalar» ETL-in kiçik elmi işçisi.
 • 2019-cu ildən BDU-nun Filologiya fakültəsinin sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə dekan müavini.
 • 2019-cu ildən BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasının müəllimi.
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR
 • Ümumi dilçilik
 • Linqvistik tipologiya
 • Müasir dilçilik təlimləri
 • Dilçiliyə giriş
 • Sosiolinqvistika
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Dil nəzəriyyəsi
 • Sosiolinqvistika
 • Dilin sosial diferensiallaşması
 • Azərbaycan dilçiliyi
İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR
 • 2008, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş  elmi konfrans.
 • 2012, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən Böyük şair və dramaturq Hüseyn Cavidin  130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfrans.
 • 2012, Bakı, Azərbaycan. Bakı Slavyan Universitetində keçirilən Dünya azərbaycanlılarının həmrəyıliyi gününə həsr olunmuş “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda tələbə və magistrantların Respublika Elmi-Praktik Konfrans.
 • 2013, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfrans.
 • 2013, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən Böyük dilçi alim, ədib, professor Bəkir Çobanzadənin  anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfrans.
 • 2013, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən Görkəmli maarifçi, pedaqoq, ədəbiyyatşünas və publisist Firudun bəy Köçərlinin anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Republika elmi konfrans.
 • 2013, Bakı, Azərbaycan. Bakı Slavyan Universitetində keçirilən Magistrantların Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Humanitar elmlərin aktual problemləri” mövzusunda  II Beynəlxalq Elmi Konfrans.
 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən “Azərbaycan filologiyasının aktual məsələləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfrans.
 • 2015, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində  Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik  yubileyi  ilə əlaqədar olaraq keçirilən “Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual məsələləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində Akad. Tofiq Hacıyevin 80 illik  yubileyi  ilə əlaqədar olaraq keçirilən “Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfrans.
 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən I Bakı Türkoloji Qurultayının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah” mövzusunda Respublika elmi konfransı
 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Qafqaz Universitetində keçirilən Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 93 illik yubileyinə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq  elmi konfransı.
 • 2017, Bakı, Azərbaycan. “Azərbaycanda islam həmrəyliyi: islam dəyərləri və Azərbaycan gəncliyi” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı.
 • 2017, Malatya, Türkiyə. IX Uluslararası Dünya Dili Türkcə Simpoziumu (02-05 noyabr).
 • 2017, Sabah Qrupları müəllimləri üçün təşkil olunmuş “MÜASİR MÜƏLLİMİN FƏRDİ İŞÇİ PLANININ (SYLLABYS) TƏRTİBİ” təlimində uğurla iştirak etmişdir.
 • 2018, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim və pedaqoq Mir Cəlalın 110 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi nəzəri konfrans.
 • 2018, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən Bəkir Çobanzadə - 125 “Azərbaycan dili: dünən və bu gün” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2018, Ankara, Türkiyə. Bilkənd Universitetində “Türkçe-Edebiyat Öğretimi Metot ve Teknikleri Kursu”nda iştirak edib və sertifikata layiq görülüb.
 • 2018, Bakı, Azərbaycan. Böyük Azərbaycan şairi və dramaturqu, Görkəmli dramaturq Hüseyn Cavidin 135 illiyinə həsr olunmuş “Hüseyn Cavid və çağdaş Azərbaycan filologiyası”  Respublika elmi konfrans.
 • 2019, Bakı, Azərbaycan. BDU-nun Filologiya fakültəsinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının inkişafında Bakı Dövlət Universitetinin rolu” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • 2015, Türkoloji araşdırmalar – 1  (monoqrafik tədqiqatlar toplusu.) Bakı: Elm və təhsil, 268 s., (həmmüəlliflərlə birlikdə).
Məqalələr
 • 2008, Azərbaycan dilində “A” saiti ilə başlayan əsl Azərbaycan sözlərinin xüsusiyyətləri/ Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş  elmi konfransın materialları. Bakı, BDU, s. 168 - 170.
 • 2012, Hüseyn cavidin əsərlərindəki ideyalara bir baxış/ Böyük şair və dramaturq Hüseyn Cavidin  130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, BDU, s. 240-245.
 • 2012, Müqayisəli-tarixi tədqiqatın prinsipləri/ Dünya azərbaycanlılarının həmrəyıliyi gününə həsr olunmuş “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda tələbə və magistrantların Respublika Elmi-Praktik Konfransının materialları. Bakı, BSU, s. 113-115.
 • 2012, Dilin sosial diferensiallaşması ilə bağlı elmi mülahizələr/ Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününə həsr olunmuş “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda tələbə və magistrantların Respublika Elmi-Praktik Konfransının materialları. Bakı, BSU, s. 21-25.
 • 2013, Müqayisəli-tarixi tədqiqatların əsas üsulları/ Magistrantların Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Humanitar elmlərin aktual problemləri” mövzusunda  II Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. Bakı, BSU, s. 29-30.
 • 2013, Müqayisəli-tarixi tədqiqatların üsulları və tətbiqi məsələləri/ Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, BDU, s. 614-618.
 • 2013, Dilin sosial diferensiallaşması: Azərbaycan dilçiliyində onun tədqiqat istiqamətləri / Böyük dilçi alim, ədib, professor Bəkir Çobanzadənin  anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, BDU, s. 321-325.
 • 2013, Dilin sosial diferensiallaşmasının səbəbləri / Görkəmli maarifçi, pedaqoq, ədəbiyyatşünas və publisist Firudun bəy Köçərlinin anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Republika elmi konfransın materialları. Bakı, BDU, s. 153-156.
 • 2014, Dilin sosial diferensiallaşmasının yaranmasında təbii-sosial mühitlərin rolu/ “Dil və ədəbiyyat” elmi-nəzəri jurnal 4(92) s. 46-49.
 • 2014, Dilimizin sosial şəbəkələrdəki üslubu/ BDU-nun 95 illiyi ilə əlaqədar olaraq filologiya fakültəsində keçirilən “Azərbaycan filologiyasının aktual məsələləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı, Bakı, BDU, s.283-288.
 • 2015, Dilin sosial diferensiallaşmasının tədqiqi metodları/ “Filologiya məsələləri” elmi-nəzəri jurnalı.№7, s. 197-201.
 • 2015, Sosial şəbəkələr və dilimiz/  Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik  yubileyi  ilə əlaqədar olaraq Filologiya fakültəsində keçirilən “Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual məsələləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı, BDU,  s.349-351.
 • 2016, Gender fərqlərinin dildə ifadəsi/ Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 93 illik yubileyinə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq  elmi konfransın materialları. Bakı, Qafqaz Universiteti,  s. 841-842.
 • 2016, Cəmiyyətin strukturunun dilin sosial diferensiallaşmasında rolu/ Akad. Tofiq Hacıyevin 80 illik  yubileyi  ilə əlaqədar olaraq filologiya fakültəsində keçirilən “Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransı.Bakı, s. 128-129.
 • 2016, Azərbaycan dilçiliyində dilin sosial diferensiallaşmasinin tədqiqi/ “Bakı universitetinin xəbərləri” jurnalı, .№3.
 • 2016, Sosial variativliyin dildə və nitqdə təzahürü / I Bakı Türkoloji Qurultayının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, s. 41-44.
 • 2017, Antik dövrdən XX əsrin əvvəllərinə qədər dilin sosial diferensiallaşması probleminə baxışlar/ “Dilçilik institutunun əsərləri” (AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik institutu) .№1.
 • 2017, Влияние социокультурных факторов на язык/ Мова i культура (Науковий журнал). К.:  Видавничий дiм Дмитра Бураго, 20177, Вып. 19, Т. IV (184). s. 144-151)
 • 2017, Peşəyə görə sosial diferensiallaşmanın dilimizdə müxtəlif səviyyələr üzrə təzahürü/ Bakı, Azərbaycan. “Azərbaycanda islam həmrəyliyi: islam dəyərləri və Azərbaycan gəncliyi” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, s.58-59.
 • 2017, Yaşa görə dilin sosial diferensiallaşması/ “Dil və ədəbiyyat” elmi-nəzəri jurnalı, №2(102), s.105-107
 • 2017, İdeolojinin Dilin Sosyal Diferansiyelleşmesine Etkisi/ IX Uluslararası Dünya Dili Türkcə Simpoziumu materialları. Malatya, s. 187.
 • 2017, Dilin sosial diferensiallaşmasının dil sisteminin müxtəlif səviyyələri üzrə təzahürü/ Müasir tərcüməşünas¬lığın və mədəniyyətşünas¬lığın aktual problemləri” mövzusunda tələbə və magistrantların Respub¬lika Elmi Konfransının ma¬te¬rialları, Bakı, s. 57-58.
 • 2017, İdeoloji ve dil/ I Aşık sanatı ve edebiyyatı konfransı, Qars, s.156-161.
 • 2018, Mir Cəlalın hekayələrində mənəvi dəyərlər və milli reallıq/ Görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim və pedaqoq Mir Cəlalın 110 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi nəzəri konfransının materialları. Bakı, s. 283-293.
 • 2018, Dilin sosial sinfi diferensiallaşması/ Bəkir Çobanzadə - 125 “Azərbaycan dili: dünən və bu gün” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, s. 349-352.
 • 2018, Azərbaycan və qazax dillərinin ortaq leksikasına dair Böyük Azərbaycan şairi və dramaturqu, Görkəmli dramaturq Hüseyn Cavidin 135 illiyinə həsr olunmuş “Hüseyn Cavid və çağdaş Azərbaycan filologiyası”  Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, s.484-489.
 • 2019, Professor Əbülfəz Rəcəbli/ “Türklük bilimine gönül verenler”(türkoloq alimlər haqqında endiklopedik toplu). Ankara, 2019, s.169-173

ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI,  FƏXRİ ADLARI

 • 2007-c ildə   Bakı Dövlət Universitetində „İlin ən yaxşı tələbəsi“ seçilmişdir.
 • 2009-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq, Respublika Həmkarlar Təşkilatının sədri tərəfindən «Fəxri fərman»la təltif olunmuşdur.
 • 2012-ci ildə BDU-da «Universitetdaxili 50+50» qrant müsabiqəsinin qalibi olub.
 • 2013-cü ildə Bakı Dövlət Universteti tərəfindən «Fəxri fərman»la təltif olunub.
 • 2014-cü ildə BDU-da «Universitetdaxili 50+50» qrant müsabiqəsinin qalibi olub.

İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ

 • 2007-2010-cu illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsi Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri
 • 2013-2019-cu illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində diplomlar üzrə məsul şəxs.
Bookmark and Share