Home AZ | EN | RU

Azərbaycan dilçiliyi kafedrasıda professor əvəzi

TOFIQ HACIYEV

Filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan dilçiliyi kafedrasıda professor əvəzi
İş telefonu: +(994) 12 438-02-23

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 27 mart 1958-ci ildə Neftçala şəhərində anadan olub
 • 1975-ci ildə orta məktəbi bitirib
 • 1981-ci ildə BDU-nun filologiya fakültəsini bitirib
 • Ailəlidir: 2 övladı var
TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1986-cı ildə «Tabeli mürəkkəb cümlənin sadə cümləyə transformasiyası» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib
 • 2003-cü ildə «Tabeli mürəkkəb cümlənin struktur-semantikası» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1987-89-cu illərdə ADPU-da baş laborant
 • 1990-cı ildən BDU-da müəllim, baş müəllim, dosent işləyib
 • Müasir Azərbaycan dili (morfologiya), frazeologiya fənlərindən dərs deyir
 • 55 məqaləsi çap olunub
 • 1 aspirant və 3 dissertanta rəhbərlik edir
 • 1 kitabı nəşr olunub
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Müasir Azərbaycan dilinin bütün sahələri
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 • 2004, Dərəcə budaq cümləsinə dair- «Mədəniyyət dünyası»-Bakı, s.259-263
 • 2004, Mürəkkəb cümlədə komponentlərin semantik əlaqəsinin formalaşmasında bağlayıcı vasitələrin rolu- Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Bakı, №2, s.201-204
 • 2006, «Kitabi-Dədə Qorqud»un dilindəki frazeologizmlərin müasir taleyi. BDU Xəbərləri (humanitar seriya) №2, s.58-63
Bookmark and Share