Home AZ | EN | RU

AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATININ TƏDRİSİ METODİKASI KAFEDRASI

Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrası 1965-ci ildə yaranmışdır. Həmin vaxtdan 2013-cü ilin noyabr ayına kimi kafedraya Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi, prof. Yusif Mir Əhməd oğlu Seyidov rəhbərlik etmişdir. Hazırda kafedranın müdiri Əməkdar müəllim, filologiya elmləri doktoru, professor Hüseyn Abbas oğlu Əsgərovdur.
Dilçiliyin müxtəlif sahələri ilə məşğul olan H.A.Əsgərov 60-a yaxın elmi, onlarla publisistik məqalənin, 3 monoqrafiyanın, ali məktəblərin filologiya fakültələri, həmçinin ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik, dərs vəsaitlərinin müəllifidir.

Bookmark and Share