Home AZ | EN | RU

AZƏRBAYCAN DİLÇİLİYİ KAFEDRASI

1939-cu ilin avqustunda yaradılmış və onun ilk müdiri f.e.n. Yusif Əliyev olmuşdur. Lakin kafedra uzun müddət fəaliyyət göstərə bilməmiş, 1940-cı illərin əvvəllərində Ümumi dilçilik kafedrası ilə birləşdirilmiş və həmin kafedranın tərkibində 1967-ci ilə kimi fəaliyyət göstərmişdir. İndiki Azərbaycan dilçiliyi kafedrası 1967-ci ilin əvvəllərində təşkil olunmuş və həmin ilin aprel ayında prof. Əlövsət Zakir oğlu Abdullayev kafedra müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. 1988-1999-cu illərdə kafedraya prof. Kamil Nəriman oglu Vəliyev, 1999-cu ildən 2009-cu ilədək Əməkdar elm xadimi, akademik Ağamusa Ağası oğlu Axundov rəhbərlik etmişdir. 2009-cu ilin dekabr ayından kafedra müdiri prof. Sənubər Əlövsət qızı Abdullayevadır.

Bookmark and Share