Home AZ | EN | RU

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının dosenti

Səhər Orucova

Filologiya elmləri namizədi, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasında dosent


İş telefonu: (+99412) 438 73 90


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1971-ci il noyabrın 12-də İrəvan şəhərində anadan olub
 • 1978-1988-ci illərdə Bakı şəhərində 193 saylı orta məktəbdə oxuyub
 • 1988-1993-cü illərdə BDU-nun filoloqiya fakültəsində təhsil alıb
 • 1993-cü ildən BDU-da çalışır. Folklor kafedrasının dosentidir
TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1988-1993, tələbə, Filologiya fakültəsi, BDU
 • 2002, fil.e.n, «Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcümə probleminin, özünəməxsusluğu (1980-1990-cı illər)»
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1993-1995, laborant, Humanitar fakültələr üzrə Rus dili kafedrası, Filologiya fakültəsi, BDU
 • 1995-1996, baş laborant, XX əsr Rus ədəbiyyatı nəzəriyyəsi, Filologiya fakültəsi, BDU
 • 1996-1999, müəllim, Folklor kafedrası, Filologiya fakültəsi, BDU
 • 1999-2003, baş müəllim, Folklor kafedrası, Filologiya fakültəsi, BDU
 • 2003-2005, dosent əvəzi, Folklor kafedrası, Filologiya fakültəsi, BDU
 • 2005-h/h, dosent, Folklor kafedrası, Filologiya fakültəsi, BDU
 • Apardığı dərslər: Azərbaycan folkloru, Mifologiya
 • 12 elmi məqalənin, 1 proqramın və 1 kitabın müəllifidir
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Azərbaycan folkloru
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 • 2003, Azərbaycan folklorunun kiçik janrları rus dilində,- «Folklorşünaslıq məsələləri» BDU-nun folklor kafedrasının nəşri.V buraxılış, Bakı
 • 2003, Folklor mətninin tərcüməsində tarixiliyin və milliliyin qorunması prinsipi:- «Filologiya məsələləri» №2, Bakı
 • 2004, Azərbaycan folklorunun ruscaya tərcüməsinin elmi-nəzəri prinsipləri, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XV buraxılış
 • 2004, Azərbaycan uşaq folklorunun nümunələri- sanamalar, acıtmalar, yanıltmacalar rus dilində. «Elm və cəmiyyət- elmi məqalələr toplusu, №1, Bakı
 • 2004, Azərbaycan folkloru, proqram, Bakı (rus dilində)
 • 2007, Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcüməsi probleminin özünəməxsusluğu, Dərs vəsaiti, Bakı
KİTABLAR
 • 2007, Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcüməsi Probleminin özünəməxsusluğu

 

Bookmark and Share