Home AZ | EN | RU

DƏDƏ QORQUD LABORATORİYASI

«Dədə Qoqud»  ETL-sı BDU-nun Filologiya fakültəsinin nəzdində, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 04.05.1999-cu il 303 saylı əmri ilə yaradılmışdır. Əsas: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 fevral 1999-cu il tarixli, 98 saylı sərəncamı və Bakı Dövlət Universiteti rektorunun 15 aprel 1999-cu il tarixli №01 – 3/216 məktubudur. 1999-cu ilin sentyabr ayından maliyyələşdirilir.
«Dədə Qoqud»  ETL-də 12 nəfər əməkdaş çalışır:

 • Aslanlı Mobil İsmayıl oğlu – pedaqogika üzrə elmlər doktoru, dosent, baş elmi işçi
 • Babayev Adil Məhəmməd oğlu – filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, aparıcı elmi işçi
 • Hüseynov İlqar Zabut oğlu – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi
 • Nəbiyeva Almara Vəzir qızı - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, kiçik elmi işçi
 • Quliyeva Samirə Şükür qızı - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, kiçik elmi işçi
 • Qasımlı Ülviyyə Akif qızı - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, kiçik elmi işçi
 • Babanlı İlhamə Məhəmməd qızı - kiçik elmi işçi
 • Əzimova Aida Yaşar qızı - kiçik elmi işçi
 • Cavadova Rəna Tofiq qızı – böyük laborant
 • Əliyeva Fərqanə Sədaqət qızı - böyük laborant
 • Feyziyeva Fərqanə Məhəddin qızı – laborant
 • Məmmədli Nigar Rüstəm qızı – laborant

Laboratoriyanın əməkdaşları Azərbaycan ədəbiyyatının qədim nümunəsi olan «Kitabi-Dədə Qorqud» eposunun araşdırılması ilə məşğuldur. Elmi-tədqiqat işlərində eposun yaranma tarixi, eposda mifoloji qatlar, obrazların səciyyəsi geniş şəkildə tədqiq edilir.
Laboratoriya əməkdaşlarının «Kitabi-Dədə Qorqud» eposuna aid çoxlu kitab və məqalələri nəşr olunmuşdur.

Bookmark and Share