Home AZ | EN | RU

DİSSERTASİYA ŞURASI

Bakı Dövlət Universiteti nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.02.181 dissertasiya şurasında aşağıdakı ixtisaslar üzrə dissertasiyaların müdafiəsinə icazə verilir:

  • 5706.01 – «Azərbaycan dili» - filologiya elmləri;
  • 5716.01 – «Azərbaycan ədəbiyyatı» - filologiya elmləri;
  • 5720.01 – «Jurnalistika» - filologiya elmləri.

Dissertasiya şurasının tərkibi:

1. PAŞAYEVA Nərgiz Arif qızı - sədr
2. ƏZİZOV Elbrus İslam oğlu  - sədr müavini
3. ABDULLAYEVA Mətanət Əli qızı -  elmi katib
4. ABASOV Abdulla Əsgər oğlu
5. CƏFƏROV Cəfər Əsəd oğlu
6. ƏFƏNDİYEV Elçin İlyas oğlu
7. ƏHMƏDLİ Nəsir Abbas oğlu
8. ƏHMƏDOV Teymur Əkbər oğlu
9. ƏLİYEVA İfrat Səlim qızı
10. NAĞIYEV Cəlil Qərib oğlu
11. HACIYEV Aqil Cəfər Xəndan oğlu
12. İBRAHİMOV Sənan İbrahim oğlu
13. QASIMOV Himalay Ənvər oğlu
14. QULİYEVA Lalə Hüseyn qızı
15. MƏHƏRRƏMLİ Qulu Məmmədqulu oğlu
16. MƏMMƏDOV Alxan Bayram oğlu
17. MƏMMƏDOV Cahangir Əbdüləli oğlu
18. MÜTƏLLİMOV Təhsin Mütəllim oğlu
19. RƏCƏBLİ Əbülfəz Əjdər oğlu
20. RÜSTƏMLİ Asif Heydər oğlu
21. ŞƏMSİZADƏ Nizaməddin Şəmsəddin oğlu
22. VƏLİYEV Şamil Qiyas oğlu
23. YUSİFOV Mübariz İmran oğlu
24. ƏSGƏROV Hüseyn Abbas oğlu

Dissertasiya şurasına daxil olan dissertasiyaların ilkin müzakirəsini keçirmək üçün  təşkil edilən elmi seminarın tərkibi:

1. Əzizov Elbrus İslam oğlu - sədr
2. Hüseynova Ülviyyə Hüseyn qızı -katib 
3. Hacıyev Tofiq Müzəffər oğlu
4. Ağayeva Firuzə Abdulla qızı
5. Məmmədova Almaz Əli qızı
6. Məhərrəmova Sevinc Abbasqulu qızı
7. Əliyev Vüqar Zifər oğlu
8. Məmmədov Məhəmməd Məmmədsəid oğlu 
9.Talıblı Etibar Əjdər oğlu
10. Qocayeva Sevinc Malik qızı
11. Quliyeva Qərənfil Dünyamin qızı
12. Quliyeva Rəhilə İldırım qızı
13.  Əzimova Aygün Qubad qızı
14. Bayramov Məti Osman oğlu
15. Muradov Cavanşir Xankişi oğlu
16. Rüstəmli Akif Rüstəm oğlu
17. Vəliyev Məhərrəm Tahir oğlu
18. Sadıqova Sevda Muradxan qızı

Bookmark and Share