Home AZ | EN | RU

DİSSERTASİYA ŞURASI

Bakı Dövlət Universiteti nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.02.181 dissertasiya şurasında aşağıdakı ixtisaslar üzrə dissertasiyaların müdafiəsinə icazə verilir:

  • 5706.01 – «Azərbaycan dili» - filologiya elmləri;
  • 5716.01 – «Azərbaycan ədəbiyyatı» - filologiya elmləri;
  • 5720.01 – «Jurnalistika» - filologiya elmləri.

Dissertasiya şurasının tərkibi:
1. PAŞAYEVA Nərgiz Arif qızı - sədr
2. NAĞIYEV Cəlil Qərib oğlu  - sədr müavini
3. HÜSEYNOV Tofiq Hüseyn oğlu -  elmi katib
4. ABASOV Abdulla Əsgər oğlu
5. CƏFƏROV Cəfər Əsəd oğlu
6. ƏFƏNDİYEV Elçin İlyas oğlu
7. ƏHMƏDLİ Nəsir Abbas oğlu
8. ƏHMƏDOV Teymur Əkbər oğlu
9. ƏLİYEVA İfrat Səlim qızı
10. ƏZİZOV Elbrus İslam oğlu
11. HACIYEV Aqil Cəfər Xəndan oğlu
12. İBRAHİMOV Sənan İbrahim oğlu
13. QASIMOV Himalay Ənvər oğlu
14. QULİYEVA Lalə Hüseyn qızı
15. MƏHƏRRƏMLİ Qulu Məmmədqulu oğlu
16. MƏMMƏDOV Alxan Bayram oğlu
17. MƏMMƏDOV Cahangir Əbdüləli oğlu
18. MÜTƏLLİMOV Təhsin Mütəllim oğlu
19. RƏCƏBLİ Əbülfəz Əjdər oğlu
20. RÜSTƏMLİ Asif Heydər oğlu
21. ŞƏMSİZADƏ Nizaməddin Şəmsəddin oğlu
22. VƏLİYEV Şamil Qiyas oğlu
23. YUSİFOV Mübariz İmran oğlu

Dissertasiya şurasına daxil olan dissertasiyaların ilkin müzakirəsini keçirmək üçün  təşkil edilən elmi seminarın tərkibi:

1. Nağıyev Cəlil Qərib oğlu - sədr
2. Hüseynova Ülviyyə Hüseyn qızı -katib
3. Abdullayeva Mətanət Əli qızı
4. Ağayeva Firuzə Abdulla qızı
5. Bayramov Məti Osman oğlu
6. Əzimova Aygün Qubad qızı
7. Hacıyev Tofiq Müzəffər oğlu
8. Məmmədov Məhəmməd Məmmədsəid oğlu
9. Kərimova Aynur Nürəddin qızı
10. Qocayeva Sevinc Malik qızı
11. Quliyeva Qərənfil Dünyamin qızı
12. Quliyeva Rəhilə İldırım qızı
13. Məmmədova Almaz Əli qızı
14. Məhərrəmova Sevinc Abbasqulu qızı
15. Muradov Cavanşir Xankişi oğlu
16. Rüstəmli Akif Rüstəm oğlu
17. Vəliyev İslam Dini oğlu

Bookmark and Share