Home AZ | EN | RU

Filologiya elmləri namizədi, dosent

Kəmalə Islamzadə

Filologiya elmləri namizədi, dosent


İş telefonu: +(994)12 438-73-90

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1967-ci il fevralın 5-də Bakıda anadan olub
 • 1973-1983-cü illərdə 53 saylı Bakı şəhər orta məktəbdə oxuyub
 • 1983-1988-ci illərdə BDU-nun filologiya fakültəsində təhsil alıb
 • 1988-1991-ci illərdə təyinatla Sabirabad rayonunun Surra kənd orta məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi kimi fəaliyyət göstərib
 • 1991-1994-cü illərdə BDU-nun aspiranturasının əyani şöbəsində təhsil alıb
 • 1997-ci ildən filologiya elmləri namizədidir
 • 1995-ci ildən indiyədək BDU-da çalışır
 • Ailəlidir, iki övladı var
TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1983-1988, tələbə, Filologiya fakültəsi, BDU
 • 1997, fil.e.n., «Azərbaycan folklorunda cəngavər qadın obrazı»
 • 2008 - dosent
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1988-1991, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi, Sabirabad rayonu, Surra kənd orta məktəbi
 • 1995-2003, baş laborant, Folklor kafedrası, BDU
 • 2003-2007, 0,5 ştat müəllim, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrası, BDU
 • 2007-2008, 0,5 ştat dosent əvəzi, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrası, BDU
 • 2008, 0,5 ştat dosent, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrası, BDU
 • Apardığı dərslər: Azərbaycan folkloru, Mifologiya, Azərbaycan xalq poeziyasında yeddilik şeir şəkli
 • 23 elmi məqalənin, 2 proqramın və 1 metodik göstərişin müəllifidir
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Folklor, Mifologiya
RESPUBLİKA VƏ BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 • 2004, Bakı, Azərbaycan: «Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə», II uluslararası (beynəlxalq) folklor konfransı
 • 2007, Bakı, Azərbaycan: «Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə», V uluslararası (beynəlxalq) folklor konfransı
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 • 2003. Azərbaycan folklorunda yalan. «Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası». Azərbaycan Re-spublikasının prezidenti H.Əliyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. BDU nəşriyyatı
 • 2003. «Gözüm, canım, əfəndim!..» (Əzizə Cəfərzadənın xatirəsinə). «Dədə Qorqud» elmi-ədəbi toplu. №4, «Səda» nəşriyyatı
 • 2004. «Məhsətinin şairə bacıları və susmayacaq saatlar. «Ədəbiyyat» qəzeti, 28 may
 • 2004. «Ərin öz arvadının toyuna gəlib çıxması» süjeti Azərbaycan folklorunda. «Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə», II uluslararası (beynəlxalq) folklor konfransının materialları. AMEA-nın Folklor Institutu
 • 2004. Mifoloji təsəvvürlərin, inam və etiqadların rəqəmlərdə ifadəsi. Risalə. Araşdırmalar toplusu. «Nurlan» nəşriyyatı
 • 2004. Muzeylərimizin dünya muzeylərinə inteqrasiyası və müasir texnologiyaların tətbiqi. «Azərbaycan Tarixi Muzeyi». «Elm» nəşriyyatı
 • 2004. Tradiüiə «Xamse» prodoljaetsə… «Zerkalo» qəzeti, 11 dekabr
 • 2006. Ədəbi əlaqələr genişlənir. «Dil və ədəbiyyat» məcmuəsi. «Kür» nəşriyyatı, №2(50)
 • 2006. «Əski sirlər yuvası» - Qız qalası. AMEA N.Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin «Risalə» araşdırmalar toplusu. №3, «Nurlan» nəşriyyatı
 • 2007. Hisslərin tərcümanı – xalq mahnıları. «Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə», V uluslararası (beynəlxalq) folklor konfransının materialları. AMEA-nın Folklor Institutu. «Səda» nəşriyyatı
 • 2007. Tapmacalar əsasında yaradılmış janrlar. «Dil və ədəbiyyat» məcmuəsi, №6(60). «Ləman nəşr.-poliqr. MMC»
 • 2007. Azərbaycan-rus mədəni əlaqələrinə dair bir töhfə. «Folklorşünaslıq məsələləri», VI bur.»Nurlan» nəşriyyatı
 • 2007. «Ögey ana» beynəlxalq süjetinin variantlarına dair. «Elmi axtarışlar» XXXV toplum. «Nur-lan» nəşriyyatı
 • 2008. Nağıllarda uydurmanın gerçəkliyə münasibəti və müəlliflik məsələsi. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri (Ümummilli liber H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları). «Sabah» nəşriyyatı
 • 2003. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı (Metodik göstəriş). BDU nəşriyyatı
 • 2004. Folklor poetikası (Proqram). BDU nəşriyyatı
 • 2004. Türk xalqlarında yeddilik şeir şəkli (Proqram). BDU nəşriyyatı

 

Bookmark and Share