Home AZ | EN | RU

Elçin Hüseyn oğlu Məmmədov

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Filologiya fakültəsinin dekanı

İş telefonu: (+99412) 539  02  12

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1973-cü il sentyabrın 23-də Naxçıvan MR Culfa rayonunun Göydərə kəndində anadan olu.
 • 1981-1991-ci illərdə orta məktəbdə təhsil alıb.
 • 1991-1995-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil alıb.
 • 1996-1999-cı illərdə AMEA-nın  Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aspirantı olub.
 • 1998-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Аzərbaycan dili və metodika kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir.
 • 2014-2016-cı illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsinin dekan müavini olub.
 • 2016-cı ilin may ayından  Filologiya fakültəsinin dekanıdır.
 • Ailəlidir. İki övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • Bakı Dövlət Universiteti, 1996
 • «XIX əsr Azərbaycan lirikasında Füzuli ənənələri», 2007

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1996-1998 – Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
 • 1998-ci ildən BDU-da Azərbaycan dili və metodika kafedrasında çalışır
 • Azərbaycan dili, ədəbiyyatın tədrisi metodikası dərslərini aparır
 • 12 məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ədəbiyyat tarixi, ədəbiyyatın tədrisi metodikası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1999, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetinin  80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.
 • 2003, Bakı, Azərbaycan. Ulu öndər H.Əliyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş "Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası" mövzusunda Respublika elmi konfransı.
 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Akademik Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.
 • 2016, Konya, Türkiyə.  VI Beynəlxalq Müqayisəli Ədəbiyyatşünaslıq Konqresi.
 • 2016, Bakı, Azərbaycan. I Bakı Türkoloji Qurultayının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah" mövzusunda Respublika elmi konfransı.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Nəbati yaradıcılığında Füzuli ənənələri
 • Qasım bəy Zakir lirikasında Füzuli ənənələri
 • Seyid Əzim Şirvani lirikasında Füzuli ənənələri
 • Füzuli ədəbi məktəbinin formalaşmasında qəzəl janrının rolu
 • A.Bakıxanov Füzuli ədəbi məktəbinin nümayəndəsi kimi
 • 2009, Füzuli və XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı // Filologiya məsələləri. №8, səh. 499-505
 • 2009, XVI-XVII əsrlərdə Füzulinin davamçıları // Dil və ədəbiyyat. (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal) 3(69) səh. 161-164
 • 2010, S. Ə. Nəbati və Ə. Raci Füzuli ədəbi məktəbinin nümayəndəsi kimi / Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri. (C. Xəndanın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları) səh. 80-85
 • 2011, Ədəbi məktəb anlayışı və Füzuli ədəbi məktəbinin formalaşması / Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri. (Azərb. Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları) səh. 54-63
 • 2013, Füzuli ədəbi məktəbi  XIX yüzillikdə // M.Ə.Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları
 • 2013, S.Ə.Şirvani Füzuli ədəbi məktəbinin nümayəndəsi kimi // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri.
 • 2016, Akademik Tofiq Hacıyevin həyatı və yaradıcılığı // Akademik Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları.
 • 2016, Türkiye Türkçesinin iletişim coğrafyası // VI Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi.
 • 2016, Türk dünyasının şanlı və qanlı tarixi – I Bakı Türkoloji  Qurultayı (1926) // I Bakı Türkoloji Qurultayının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah" mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları.
Bookmark and Share