Home AZ | EN | RU

FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ İLƏ ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRİ

FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİNİN DEKANLIĞI
Dekan:
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Məmmədov
(012) 539 02 12
Bakalavriat üzrə dekan müavini:
Dosent Cavanşir Muradov
(012) 539 03 73
Magistratura və elmi işlər üzrə dekan müavini:
Professor Nizami Xəlilov
(012) 539 03 73

KAFEDRALAR
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
(012) 539 09 29
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı
(012) 538 73 90
Azərbaycan dilçiliyi
(012) 538 02 23
Ümumi dilçilik
(012) 510 05 49
Türkologiya
(012) 539 04 69
Dünya ədəbiyyatı
(012) 539 04 12
Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası
(012) 539 10 88
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kafedrası
(012) 538 07 75
Rus ədəbiyyatı tarixi
(012) 539 04 25
Rus dilçiliyi
(012) 539 04 12
Rus dili (humanitar fakültələr üzrə)
(012) 510 36 14
Rus dili (təbiət fakültələri üzrə)
(012) 539 04 61
İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə)
(012) 539 05 45
İngilis dili (təbiət fakültələri üzrə)
(012) 539 04 06
Alman və fransız dilləri
(012) 536 84 25
LABORATORİYALAR
«Dədə Qorqud» ETL
(012) 539 09 29
«Türkoloji araşdırmalar» ETL
(012) 539 04 69
Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri ETL
(012) 538 02 23
Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə ETL
(012) 539 04 25


Məzunlara diplomların verilməsi üzrə məsul şəxs:
Anar Fərəcov
(«Türkoloji araşdırmalar» ETL, otaq № 206)


BDU saytının fakültə üzrə veb-masteri:
Pərvin Eyvazov
(«Türkoloji araşdırmalar» ETL, otaq № 206)

Ünvan: AZ 1148, Bakı şəhəri, akademik Zahid Xəlilov küçəsi  23,
BDU, 1 saylı Tədris binası, 2-ci mərtəbə, Filologiya fakültəsi.

Bookmark and Share