Home AZ | EN | RU

FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ İLƏ ƏLAQƏ

FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİNİN DEKANLIĞI

 

Dekan
Elçin Məmmədov 
(012) 539 02 12
[email protected]

Tədris işləri üzrə dekan müavini
Ülviyyə Hüseynova
(012) 539 02 12
[email protected]

Elmi işlər üzrə dekan müavini
Mehriban Əlizadə
(012) 539 03 73
[email protected]

Sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə dekan müavini
Anar Fərəcov
(012) 539 03 73
[email protected]

KAFEDRALAR
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
(012) 539 09 29
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı
(012) 538 73 90
Azərbaycan dilçiliyi
(012) 538 02 23
Ümumi dilçilik
(012) 510 05 49
Türkologiya
(012) 539 04 69 
Dünya ədəbiyyatı
(012) 539 04 12
Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası
(012) 539 10 88
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kafedrası
(012) 538 07 75
Rus ədəbiyyatı tarixi
(012) 539 04 25
Rus dilçiliyi
(012) 539 04 12
Rus dili (humanitar fakültələr üzrə)
(012) 510 36 14
Rus dili (təbiət fakültələri üzrə)
(012) 539 04 61
İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə)
(012) 539 05 45
İngilis dili (təbiət fakültələri üzrə)
(012) 539 04 06
Alman və fransız dilləri
(012) 536 84 25

LABORATORİYALAR
«Dədə Qorqud» ETL
(012) 539 09 29
«Türkoloji araşdırmalar» ETL
(012) 539 04 69
Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri ETL
(012) 538 02 23
Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə ETL
(012) 539 04 25

Məzunlara diplomların verilməsi üzrə məsul şəxs:
Fil.ü.f.d. Ramil Bayramov
(«Türkoloji araşdırmalar» ETL, otaq № 206)
[email protected]

BDU saytının fakültə üzrə veb-masteri:
Pərvin Eyvazov
(«Türkoloji araşdırmalar» ETL, otaq № 206)
[email protected]

Ünvan: AZ 1148, Bakı şəhəri, akademik Zahid Xəlilov küçəsi  23,
BDU, 1 saylı Tədris binası, 2-ci mərtəbə, Filologiya fakültəsi.

Elektron poçt ünvanı: [email protected]

Bakı Dövlət Universiteti Filologiya fakültəsinin "Facebook" rəsmi səhifəsi
Bakı Dövlət Universiteti Filologiya fakültəsinin "Youtube" rəsmi kanalı

Bookmark and Share