Home AZ | EN | RU

FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ İLƏ ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRİ

DEKANLIQ

Dekan

fil.f.d. Elçin Məmmədov

(012) 539 02 12

Bakalavriat üzrə dekan müavini

dos.Cavanşir Muradov

(012) 539 03 73

Magistratura və elmi işlər üzrə dekan müavini

prof. Nizami Xəlilov

(012) 539 03 73

KAFEDRALAR

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi

prof.Nərgiz Paşayeva

(012) 539 09 29

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı

prof.S.Orucova

(012) 538 73 90

Azərbaycan dilçiliyi

prof.Sənubər Abdullayeva

(012) 538 02 23

Ümumi dilçilik

prof.Nizami Cəfərov

(012) 510 05 49

Türkologiya

f.e.d. Ramiz Əsgər

(012) 539 04 69

Dünya ədəbiyyatı

prof.Cəlil Nağıyev

(012) 539 04 12

Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası

prof.Hüseyn Əsgərov

(012) 539 10 88

Rus ədəbiyyatı tarixi

prof. Aqil Hacıyev

(012) 539 04 25

Rus dilçiliyi

prof. Lalə Quliyeva

(012) 539 04 12

Rus dili (humanitar)

dos.Ədibə Paşayeva

(012) 510 36 14

Rus dili (təbiət)

prof.Mikayıl Cəfərov

(012) 539 04 61

İngilis dili (humanitar)

dos.Bəylər Hacıyev

(012) 539 05 45

İngilis dili (təbiət)

dos.Abbas Abbasov

(012) 539 04 06

Alman və fransız dilləri

dos.Elmira Fərəcullayeva

(012) 536 84 25

LABORATORIYALAR

Dədə Qorqud


(012) 539 09 29

Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri


(012) 538 02 23

Aəzrbaycan mühacirət ədəbiyyatı və tərcümə ədəbiyyatı

 

(012) 539 04 25

Türkoloji araşdırmalar (012) 539 04 69
Ünvan: Akademik Zahid Xəlilov küçəsi - 23
BDU, 1 saylı Tədris Binası,2-ci mərtəbə,Filologiya fakültəsi
Web-master: Nigar Məmmədli
mammadlinigar55@gmail.com
Bookmark and Share