Home AZ | EN | RU

Klassik rus ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, professor

AQİL HACIYEV

Klassik rus ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, professor
İş telefonu: (+994 12) 439 04 25
e-mail: agil.h@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1947 10 avqust Şuşa şəhərində anadan olmuşdur
 • 1954-1965 Bakı şəhərində 6 saylı orta məktəbin şagirdi
TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1984, professor
 • 1982, f.e.d., Rus ədəbiyyatı, rus Azərbaycan ədəbi əlaqələri, BDU
 • 1981, dosent
 • 1973, f.e.n., Rus ədəbiyyatı, rus-Azərbaycan ədəbi əlaqələri BDU
 • 1970-1973, aspirant, filologiya fakültəsi, MDU
 • 1965-1970, tələbə, filologiya fakültəsi BDU
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1984-cü ildən – professor, klassik rus ədəbiyyatı kafedrvsının müdiri, BDU
 • 1990-1992 filologiya fakültəsinin dekanı, BDU
 • 1982-1984 təbiət fakültələri üçün rus dili kafedrasının müdiri, BDU
 • 1981-1984 klassik rus ədəbiyyatı kafedrasının dosenti, BDU
 • 1976-1981 klassik rus ədəbiyyatı kafedrasının baş müəllimi, BDU
 • 1973-1976 klassik rus ədəbiyyatı kafedrsının müəllimi, BDU
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Rus ədəbiyyatı tarixi
 • Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
 • Türk folkloru
 • Ədəbi ədaqələr
 • Dünya ədəbiyyatı
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 • 1978 11Kaptveloji simpozium. Tbilisi
 • 1989 1Y Türk xalq ədəbiyyatı və Yunm Emre saminarı. Əskişəhər
 • 1991 Türk ədəbiyyatı seminarı. Əskişəhər
 • 1993 111 Türk kulturu konqresi. Ankara
 • 1995 11 Türk dünyası və kultur simpoziumu. İznik
 • 1999 A.S. Puşkin-200. Bakı
 • 2000 Y111 Türk xalq ədəbiyyatı seminarı. Əskişəhər
 • 2002 1Y kartveloji simpozium. Tbilisi
 • 2004 11 folkor konfransı. Bakı
 • 2004 1 Müqaisəli ədəbiyyatşunaslıq konfransı. Bakı
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 • 2004 Azərbaycan məktəbləri üçün rus dili proqrammı Y-X1 sinif (müştərək)
 • 2004 Azərbaycan rus dilli məktəblər üçün rus dili proqrammı Y-X1 sinif (müştərək)
 • 2006 Rus ədəbiyyatı proqrammı Y-X1 sinif (müştərək)
 • 2006 Bakalavrlar üçün X1X əsr rus ədəbiyyaiı proqrammı
 • 2006 Bakalavrlar üçün ədəbi tənqid proqrammı
 • 2006 Ədəbiyyat. 5 sinif (müştərək)
 • 2006 Ədəbiyyat. 6 sinif (müştərək)
 • 2006 Rus ədəbiyyatı proqrammı Y-X1 sinif (müştərək)
 • 2007 Ədəbiyyat. 9 sinif (müştərək)
 • 2008 Maqistrantlar üçün X1X əsr rus ədəbiyyatı proqramı (müştərək)
 • 2008 Maqistrantlar üçün ədəbi tənqid proqramı
KİTABLAR
 • 1982, X1X əsrin1-ci yarısı rus ədəbiyyatında Qafqaz. Bakı, (rus dilində)
 • 1984, Rus oçerkinin inkişaf tarxi. Bakı, (rus dilində)
 • 1986, Ədəbi qardaşlığın mərhələləri, Bakı, (rus dilində)
 • 1989, Ruşkinin ətrafında. Bakı, (rus dilində)
 • 1992, A.A. Bestujev-Marlinski. Bakı, (rus dilində)
 • 1999, P.A. Katenin. Bakı, (rus dilində)
 • 2008, Rus adabiyatında Qafqaz tematikası. Bişkek, (qırqız dilində)
DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
 • Azərbaycanın pilot məktəblərinin 5 və 6 sinifləri üçün rus dili və ədəbiyyatı proqramları və dərslikləri (Dünya bankını qrantı)
Bookmark and Share