Home AZ | EN | RU

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrası

kafedrası Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi adı ilə 1939-cu ildə yaradılmış, 2004-cü ildə isə  Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı adlandırılmışdır.2016-cı ildə Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası ilə birləşdirlərək yenidən Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrası adlandırılmışdır. Kafedranın ilk müdiri Mikayıl Rəfili olmuşdur (1939-1941). Sonralar kafedraya akademik Feyzulla Qasımzadə (1941-1950), prof. Cəfər Xəndan Hacıyev (1951-1961), prof. Mir Cəlal Paşayev (1961-1978), prof. Firudin Hüseynov (1979-1986), AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Əlyar Səfərli (1986-1994), AMEA-nın müxbir üzvü, Respublika Dövlət mükafatı laureatı, prof. Təhsin Mütəllimov (1995-2000), f.e.d. Baba Babazadə (2000-2001), prof. Qara Namazov (2002-2008) rəhbərlik etmişlər. 2008-ci ilin sentyabrından kafedraya akademik Nərgiz Arif qızı Paşayeva rəhbərlik edir.

Bookmark and Share