Home AZ | EN | RU

ÜMUMİ DİLÇİLİK KAFEDRASI

Kafedra 1920-ci ildə Tarix-filologiya fakültəsi nəzdində Ümumi (müqayisəli) dilçilik kafedrası kimi yaradılmışdır. Kafedra bakalavriatura pilləsində Dilçiliyə giriş, Ümumi dilçilik, Latın dili, Müqayisəli qrammatika, magistratura pilləsində isə Sosiolinqvistika, Nəzəri dilçilik, Dilçilik metodları, Struktur dilçilik, Etnolinqvistika, Psixolinqvistika, Tətbiqi dilçilik fənlərini tədris edir.  Kafedranın əməkdaşları, əsasən, dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə araşdırmalar aparırlar.

Bookmark and Share