Home AZ | EN | RU

Dekan müavini

CAVANŞİR MURADOV

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İş telefonu: +(994) 12 510 05 49

Ev telefonu: +(994) 12 571 29 17

e-mail: mjavanshir2001@ yahoo.com, cavanshir66@ rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1966-cı il martın 10-da Ağdam rayonunun Mərzili kəndində anadan olub.
 • 1973-1983-cü illərdə Məmməd Rahim adına 7 saylı Bakı şəhər orta məktəbdə oxuyub.
 • 1986-1991-cı illərdə Kuban Dövlət Universitetinin (Rusiya) filologiya fakültəsində təhsil alıb.
 • 1984-1986-ci illərdə Ukraynada hərbi xidmətdə olub.
 • 1992-ci ildən BDU-nun ümumi dilçilik kafedrasında çalışır.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1991-ci ildə Kuban Dövlət Universitetinin (Rusiya) filologiya fakültəsini rus dili və ədəbiyyatı ixtisasi bitirib.
 • 2001, fil.e.n., «Tabesizlik əlaqəli söz birləşmələri (Azərbaycan, rus və ingilis dillərinin materialları əsasında kontrastiv-tipoloji tədqiqat)»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1992-1996, laborant, Ümumi dilçilik kafedrası, Filologiya fakültəsi, BDU
 • 1996-1999, laborant, Rus dilçiliyi kafedrası, Filologiya fakültəsi, BDU
 • 1999-2001, müəllim, Rus dilçiliyi kafedrası, Filologiya fakültəsi, BDU
 • 2001-2006, müəllim, Ümumi dilçilik kafedrası, Filologiya fakültəsi, BDU
 • 2006- 2009, baş müəllim, Ümumi dilçilik kafedrası, Filologiya fakültəsi, BDU
 • 2009 – 2011, dosent əvəzi, Ümumi dilçilik kafedrası, Filologiya fakültəsi, BDU
 • 2011 – dosent, Ümumi dilçilik kafedrası, Filologiya fakültəsi, BDU
 • 2011 – dekan müavini, Filologiya fakültəsi, BDU
 • Apardığı dərslər: Ümumi dilçilik, Dilçiliyin əsasları, Rus və Azərbaycan dillərinin müqayisəli qrammatikası, Latın dili, Müqayisəli tipologiya, Psixolinqvistika, Sosiolinqvistika; 30 elmi məqalənin və 2 kitabın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Dil nəzəriyyəsi, Müqayisəli tipoloji dilçilik, Psixolinqvistika, Sosiolinqvistika.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2004, Bakı, Azərbaycan; “Millətlərarası ünsiyyət dili kimi rus dilinin əhəmiyyəti və onun müasir şəraitdə Azərbaycanın ictimai-siyasi, mədəni və iqtisadi inkişafına təsir imkanlarına dair” Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2004, Русский язык как проводник научно-технической информации в Азербайджане
 • 2004, Психолингвистика и обучение второму языку
 • 2005, İkinci dilə yiyələnmənin psixolinqvistik aspektləri
 • 2005, Методические указания по курсу «Введение в языкознание»
 • 2006, Nitqin qavranılmasının psixolinqvistik təhlili
 • 2007, Qarabağ regionunun sosiolinqvistik mənzərəsi
 • 2008, Etnopsixolinqvistika nədir?

KİTABLAR

 • 2004, Psixolinqvistika
 • 2008, Azərbaycan və rus dillərinin müqayisəli qrammatikası
Bookmark and Share