Home AZ | EN | RU

İngilis dili kafedrası (təbiət fakültələri üzrə)

Təbiət fakültələri üzrə ingilis dili kafedrası 2012-ci ildə İngilis dili kafedrasının bazasında yaradılmışdır. Kafedraya dos. Abbas Abbasov rəhbərlik edir.
Təbiət fakültələri üzrə ingilis dili kafedrası 8 fakültədə ingilis dili fənnini tədris edir.
Ötən onilliklər ərzində prof. T.Hidayətzadə, prof. A.Qarayev, dos. N.Qədimbəyov, dos. S.İmanova, bir neçə dərslik, dərs vəsaiti, lüğət, elmi məqalə və monoqrafiya müəllifi R.Abbasova, baş müəllimlər Z.Məmmədov, V.Hüseynova, X.Axundova, E.Mehdiyeva, T.İbrahimova, Q.Makuşenko, S.Qarayeva və başqaları bu kafedrada çalışmışlar.
Kafedra müdiri dos. A.Abbasov təbiət fakültələrinin I kurs tələbələri üçün «İngilis dilinə giriş kursu» dərsliyinin, «İngiliscə-rusca hüquq terminləri», «İngiliscə-azərbaycanca hüquq terminləri», «İngiliscə-rusca idman terminləri», «İngiliscə-azərbaycanca texniki terminlər», «İngiliscə-rusca atalar sözləri», «İngiliscə-rusca kimya terminləri»  lüğətlərinin müəllifidir. Onun «İngiliscə-azərbaycanca atalar sözləri» lüğəti ABŞ-ın “Trafford” nəşriyyatında çap olunmuşdur. Kafedranın baş müəllimi İlham Əliyevin Tarix fakültəsinin tələbələri üçün «İngilis dili» dərsliyi, dos. Gülşən Kərimovanın Geologiya fakültəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti, dos. Qabil Əhmədovun «Astrofizika terminləri» lüğəti, «İngilis dili 36 saata» adlı dərs vəsaiti, dos. Natəvan Seyidzadənin «Tapşırıqlar toplusu» dərs vəsaiti, dos. əvəzi Tamilla Qurbanovanın Şərqşünaslıq fakültəsi tələbələri üçün «İngilis dili» dərsliyi, «İngilis dilinin sinonimləri» lüğəti, dos. Günay Rəfibəylinin «İngilis və Azərbaycan dilli feili tərkiblər» adlı monoqrafiyası çap olunmuşdur.

Kafedrada aşağıdakı əməkdaşlar fəaliyyət göstərir:

Bookmark and Share