Home AZ | EN | RU

HUMANITAR FAKÜLTƏLƏR ÜZRƏ INGILIS DILI KAFEDRASI

Hümanitar fakültələr üzrə İngilis dili kafedrası Bakı Dövlət Universitetinin rektoru akademik Abel Məhərrəmovun əmri ilə 18 iyul 2011-ci ildə “İngilis dili” və  Beynəlxalq Münasibətlər və Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinin nəzdində fəliyyət göstərən “İngilis dili” kafedralarının bazasında Filologiya fakültəsinin nəzdində yaradılmışdır. Kafedra müdiridosent Bəylər İslamxan oğlu Hacıyevdir.

TƏDRİS OLUNAN FƏNLƏR: Xüsusi Məqsədli İngilis Dili aşağıdakı fakültələrdə tədris

olunur:

Filologiya, Hüquq, Jurnalistika, Beynəlxalq

Münasibətlər və İqtisadiyyat, Şərqşünaslıq,

Kitabxanaçılıq və İnformasiya,Tarix,

Sosial Elmlər və Psixologiya

ƏSAS TƏDQİQAT SAHƏLƏRİ: Amerikaşünaslıq və Xüsusi Məqsədli İngilis Dili,

Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat

Bookmark and Share