Home AZ | EN | RU

Fakültənin strukturu

DEKANLIQ

 

Fakültə dekanı
Tədris işləri üzrə dekan müavini
Elmi işlər üzrə dekan müavini
Sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə dekan müavini
Akademik məsləhətçilər - tyutorlar

KAFEDRALAR

Kafedra müdiri
Professor-müəllim heyəti
Tədris-köməkçi heyət


Fakültədə 15 kafedra fəaliyyət göstərir:

 • Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrası
 • Azərbaycan dilçiliyi kafedrası
 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrası
 • Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası
 • Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kafedrası
 • Türkologiya kafedrası
 • Ümumi dilçilik kafedrası
 • Dünya ədəbiyyatı kafedrası
 • Rus dilçiliyi kafedrası
 • Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrası
 • Rus  dili kafedrası (Humanitar fakültələr üzrə)
 • Rus dili kafedrası (Təbiət fakültələri üzrə)
 • İngilis dili kafedrası (Humanitar fakültələr üzrə)
 • İngilis dili kafedrası (Təbiət fakültələri üzrə)
 • Alman və fransız dilləri kafedrası
Kafedralarda 269 nəfər əməkdaş çalışır. Bunlardan 2-si akademik, 1-i AMEA-nın müxbir üzvü, 31-i filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, 73-ü dosent, 27-si filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 103 nəfəri müəllim və baş müəllim, 32 nəfəri isə tədris-köməkçi heyətdir.

LABORATORİYALAR


Laboratoriya müdiri
Baş elmi işçi
Aparıcı elmi işçi
Böyük elmi işçi
Elmi işçi
Kiçik elmi işçi
Böyük laborant
Laborant

Fakültədə elmi tədqiqat  işi ilə məşğul olan 4 laboratoriya fəaliyyət göstərir:

 • "Türkoloji araşdırmalar" elmi tədqiqat laboratoriyası
 • "Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri" elmi tədqiqat laboratoriyası
 • "Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə" elmi tədqiqat laboratoriyası
 • "Dədə Qorqud"  elmi tədqiqat laboratoriyası

Laboratoriyalarda çalışan əməkdaşların sayı 35 nəfərdir. Bunlardan 2-si elmlər doktoru, professor, 2-si dosent, 17-si filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 7 nəfəri elmi işçi, 7 nəfəri isə laborantdır.

 

Bookmark and Share