Home AZ | EN | RU

Struktur

Dekan: Elçin Hüseyn oğlu Məmmədov - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Dekan müavini:
Nizami Qasım oğlu Xəlilov – filologiya elmləri doktoru, professor

Dekan müavini: Cavanşir Xankişi oğlu
Muradov - filologiya elmləri namizədi, dosent

Fakültədə 17 kafedra var:

 1. Azərbaycan dilçiliyi kafedrası
 2. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası
 3. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası
 4. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrası
 5. Türkologiya kafedrası
 6. Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrası
 7. Ümumi dilçilik kafedrası
 8. Dünya ədəbiyyatı kafedrası
 9. Azərbaycan dili kafedrası
 10. Türk xalqları ədəbiyyatı kafedrası
 11. Rus dilçiliyi kafedrası
 12. Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrası
 13. Humanitar fakültələr üzrə rus  dili kafedrası
 14. Təbiət fakültələri üzrə rus dili kafedrası
 15. Humanitar fakültələr üzrə ingilis dili kafedrası
 16. Təbiət fakültələri üzrə ingilis dili kafedrası
 17. Alman və fransız dilləri kafedrası

Fakültədə sırf elmi-tədqiqat  işi ilə məşğul olan 3 elmi-tədqiqat laboratoriyası və 1 elmi mərkəz fəaliyyət göstərir:

 • Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri elmi-tədqiqat laboratoriyası.
 • Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı  və bədii tərcümə elmi-tədqiqat  laboratoriyası.
 • «Dədə Qorqud» elmi-tədqiqat  laboratoriyası.
 • Prof. Bəkir Çobanzadə adına Qara Dəniz Universitetləri Şəbəkəsinin Beynəlxalq Türkoloji Elmi Araşdırmalar Mərkəzi.

Fakültədə təhsil alan tələbə və magistrantların ümumi sayı 1239 nəfərdir.  Bunlardan 1148  nəfər bakalavr pilləsində (əyani şöbədə – 766 nəfər, qiyabi şöbədə – 382 nəfər), 91 nəfər isə magistr pilləsində (əyani şöbədə - 50 nəfər, qiyabi şöbədə – 41 nəfər) təhsil alır.
Fakültənin elmi potensialı çox güclüdür. Professor-müəllim heyəti 246 nəfərdən ibarətdir. Bunlardan 1 nəfəri akademik, 3 nəfəri AMEA-nın müxbir üzvü, 31 nəfəri professor və ya elmlər doktru, 112 nəfəri  isə dosent və ya elmlər namizədidir. Elmi-tədqiqat laboratoriyalarında  29 nəfər elmi işçi çalışır.
Fakültənin Türkiyə, Iran, Rusiya, Misir, Almaniya və s. ölkələrin müvafiq elm  və təhsil qurumları ilə elmi və pedaqoji əlaqələri  var.

Bookmark and Share