Home AZ | EN | RU

Fakültənin strukturu

DEKANLIQ

Fakültə dekanı
Magistratura və elmi işlər üzrə dekan müavini
Bakalavriat üzrə dekan müavini
Akademik məsləhətçilər - tyutorlar

KAFEDRALAR

Kafedra müdiri
Professor-müəllim heyəti
Tədris-köməkçi heyət


Fakültədə 15 kafedra fəaliyyət göstərir:

 • Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrası
 • Azərbaycan dilçiliyi kafedrası
 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrası
 • Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası
 • Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kafedrası
 • Türkologiya kafedrası
 • Ümumi dilçilik kafedrası
 • Dünya ədəbiyyatı kafedrası
 • Rus dilçiliyi kafedrası
 • Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrası
 • Humanitar fakültələr üzrə rus  dili kafedrası
 • Təbiət fakültələri üzrə rus dili kafedrası
 • Humanitar fakültələr üzrə ingilis dili kafedrası
 • Təbiət fakültələri üzrə ingilis dili kafedrası
 • Alman və fransız dilləri kafedrası

LABORATORİYALAR

Laboratoriya müdiri
Baş elmi işçi
Aparıcı elmi işçi
Böyük elmi işçi
Elmi işçi
Kiçik elmi işçi
Böyük laborant
Laborant

Fakültədə elmi tədqiqat  işi ilə məşğul olan 4 laboratoriya fəaliyyət göstərir:

 • "Türkoloji araşdırmalar" Elmi Tədqiqat Laboratoriyası
 • "Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri" Elmi Tədqiqat Laboratoriyası
 • "Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə" Elmi Tədqiqat Laboratoriyası
 • "Dədə Qorqud"  Elmi Tədqiqat Laboratoriyası

Fakültənin elmi potensialı çox güclüdür. Professor-müəllim heyəti 250 nəfərdən çoxdur. Bunlardan 2-si akademik, 1 nəfəri AMEA-nın müxbir üzvü, 31 nəfəri filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, 82 nəfəri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 134 nəfər isə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllimdir.
Fakültədə təhsil alan tələbə və magistrantların ümumi sayı 1300 nəfərdən çoxdur. Bunlardan 1200-dən çoxu bakalavriat pilləsində, 70 nəfər isə magistratura pilləsində təhsil alır.
Fakültənin Türkiyə, Iran, Rusiya, Misir, Almaniya və s. ölkələrin müvafiq elm  və təhsil qurumları ilə elmi və pedaqoji əlaqələri  var.

 

Bookmark and Share