Home AZ | EN | RU

Türkologiya kafedrasının professoru

MƏHƏRRƏM MƏMMƏDOV

Filologiya elmləri doktoru, professor
İş telefonu: (+99412) 439 04 69
e-mail: m-mammadov@box.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1958-ci ildə anadan olmuşdur
 • 1975-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir
 • 1975-1980-ci illərdə BDU-nun filologiya fakültəsində oxumuşdur
 • 1981-1985-ci illərdə İsmayıllı rayonunda dil-ədəbiyyat müəllimi işləmişdur
 • 1986-1989-cu illərdə AMEA-nın Dilçilik İnstitutunun əyani aspirantı olmuşdur
 • 1990-1998-ci illərdə Dilçilik İnstitutunda elmi işçi vəzifəsində çalışmışdur
 • 1998-ci ildən hal-hazıra qədər BDU-nun türkologiya kafedrasında işləyir
TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1980-ci ildə BDU-nu bitirmişdir
 • 1989-cu ildə “Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir
 • 2006-cı ildə “Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları” mövzusunda doktorluq dissertasiyas müdafiə etmişdir
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • İsmayıllı rayonunda dil-ədəbiyyat müəllimi
 • Dilçilik İnstitutunda elmi işçi
 • BDU-nun türkologiya kafedrasında
 • „Azərbaycan dialektologiyası“ , „Altayşünaslığın əsasları“, „Türk dilçiliyinin əsasları“, „Qədim türk dili“, „Türkologiyaya giriş“
 • 80 məqalənin, 1 monoqrafiyanın, 2 kitabın müəllifidir
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Azərbaycan dialektologiyası
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 • Ufada (1991) və Bakıda (1999) keçirilən konfranslarda iştirak etmişdir
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 • 2003, Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları. Bakı
 • 2003, Mətnşünaslıq fənninin proqramı, Bakı
 • 2005, Altayşünaslığın əsasları kursunun proqramı, Bakı
 • 2005, Türk dilçiliyinin əsasları fənninin proqramı, Bakı
 • 2005, Güney Azərbaycan şivələri kursunun proqramı, Bakı
 • 2008, Linqvistik mətnşünaslıq fənninin proqramı, Bakı
 • 2008, Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti (dərs vəsaiti). Bakı
KİTABLAR
 • 2000, Azərbaycan dili şivələrində ismin mənsubiyyət kateqoriyası. Bakı
 • 2003, Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları. Bakı
 • 2008, Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti. Bakı
Bookmark and Share