Home AZ | EN | RU

TÜRKOLOGİYA KAFEDRASI

Türkologiya kafedrası 1969-cu ildə yaradılmış və ona 15 il tanınmış türkoloq alim prof. Fərhad Ramazan oğlu Zeynalov rəhbərlik etmişdir. 1984-2015-ci illərdə kafedra müdiri türk dünyasının tanınmış dilçi alimi, Əməkdar elm xadimi, akademik Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyev olmuşdur. 2016-cı ildə Türk xalqları kafedrası ilə Türkologiya kafedrası birləşdirilmişdir. Hal-hazırda kafedraya professor Ramiz Baxşəli oğlu Əskərov rəhbərlik edir.

Bookmark and Share