Home AZ | EN | RU

Türkoloji araşdırmalar ETL-in nəşrləri

2015-ci ildə laboratoriya əməkdaşlarının birgə müəllifliyi ilə «Türkoloji araşdırmalar-1» adlı monoqrafik tədqiqatlar toplusu işıq üzü görmüşdür.  Kitabda əskini tapan əsərlər türkologiyanın aktual məsələlərinə həsr olunmuş və müəlliflərin üç illik əməyinin nətiəsi kimi ortaya qoyulmuş maraqlı tədqiqat işləridir.  Laboratoriya əməkdaşlarının ərsəyə gətirdikləri bu kitab filoloqlar üçün dəyərli bir töhfədir. Türkoloji araşdırmalar aparan mütəxəssislər, ümumiyyətlə, dilçilər bu monoqrafik topludan faydalana bilərlər.

«Türkoloji araşdırmalar-1». Bakı: Elm və təhsil, 2015, 268 s.

2017-ci il dekabrın 7-də görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 300 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib. "M.P.Vaqif və müasirlik", "Dilçilik", "Ədəbiyyatşünaslıq" və "İctimai elmlər" adlı bölmələrdən ibarət olan konfransın materiallar toplusunda ümumilikdə 187 məqalə çap olunub.

«M.P.Vaqif və müasirlik» mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının materialları.

2016-cı il noyabrın 2-də görkəmli türkoloq, Əməkdar elm xadimi, “Şöhrət” ordenli, akademik Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyası: İnkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda respublika elmi konfransı keçirilib. “Tofiq Hacıyev – görkəmli türkoloq”, “Dilçilik” və “Ədəbiyyatşünaslıq” adlı bölmələrdən ibarət olan konfransın materiallar toplusunda ümumilikdə 117 məqalə çap olunub.

“Azərbaycan filologiyası: İnkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları.

2016-cı il dekabrın 28-də I Bakı Türkoloji Qurultayının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər)» mövzusunda Respublikaelmi konfransı keçirilib. Konfransa Azərbaycanın 15 elm və təhsil müəssisəsindən ümumilikdə 168 məqalə ilə 182 nəfər qatılıb.

«Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər)» mövzusunda Respublikaelmi konfransının materialları.

2015-ci il oktyabr ayının 29-da Görkəmli ictimai xadim, Xalq şairi, akademik Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans keçirilmişdir. Konfransda 122 məruzə (10 xarici ölkədən olmaqla) dinlənilmiş və konfransın materiallarında nəşr olunmuşdur.

“Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları.

2013-cü il mayın 31də Görkəmli dilçi alim, ədib professor Bəkir Çobanzadənin anadan olunmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bəkir Çobanzadə və türkologiyanın müasir problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı keçirilmişdir.

“Bəkir Çobanzadə və türkologiyanın müasir problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları.

Bookmark and Share