Home AZ | EN | RU

Tyutor Əliyeva Natəvan

 

NATƏVAN ƏLİYEVA

Aspirant. Filologiya fakültəsində tyutor
İş telefonu: (+99412) 439 02 12
e-mail: nn_aliyeva@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 21 fevral 1984-cü ildə Ermənistanın Masis (Zəngibasar-Uluxanlı) rayonunda anadan olmuşdur.
 • 1990-2000-ci illərdə Bakı şəhəri Nəsimi rayonundakı 9 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.
 • BDU-nun Filologiya fakültəsinin tyutorudur.
 • Hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayır.
 • Milliyətcə azərbaycanlıdır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2004-cü il, Bakı Dövlət Universiteti, Filologiya fakültəsi, bakalavriat pilləsi, bakalavr
 • 2006-cü il, Bakı Dövlət Universiteti, Filologiya fakültəsi, magistratura pilləsi, magistr
 • Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Təhsil Şəbəkələri Assosiasiyası tərəfindən birgə layihə çərçivəsində təşkil olunmuş 8 aylıq təlim kurslarında tyutor, Rəqəmsal sertifikat fərqlənmə A № 004

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2007-ci ilin fevralından iyulun sonunadək Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitet, “Əcnəbilər üçün dil kafedrası”, müəllim
 • 2007-ci ilin sentyabrından yanvarın sonunadək Nizami rayonundaki “Zəngi” liseyi, saathesabı Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi
 • 2007-ci il oktyabrından martın əvvəlinədək isə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Təhsil Problemləri İnstitutunun İctimai-humanitar fənlər bölməsi, “Əsas və orta ümumtəhsil kurrikulumu” şöbəsində elmi işçi
 • 2007-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adina Dilçilik İnstitutunun “Türk dilləri” şöbəsində aspirant
 • Ümumtəhsil məktəblərində seçmə fənlər .(Müəllimlər üçün vəsait), Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Bakı- 2008, korrektor
 • 2009-ci il aprel ayından Bakı Dövlət Universiteti, Filologiya fakültəsi, akademik məsləhətçi (tyutor)
 • 3 məqalə

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Türk dilləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2006, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti, “Molla Nəsrəddin” jurnalının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans, 2006-cı il

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2006, “Nəsimi dilində əvəzlik”, Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri,“Molla Nəsrəddin” jurnalının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın tezis və məqalələri, Bakı Dövlət Univrsiteti, Bakı-2006
 • 2006, “Qədim türk dilində feli sifət”, Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri,“Molla Nəsrəddin” jurnalının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın tezis və məqalələri, Bakı Dövlət Univrsiteti, Bakı-2006
 • 2006, “Qədim türk dilində -(y)alı, -ğalı, -ğəli şəkilçisi ilə düzələn feli bağlamalar”, Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri,“Molla Nəsrəddin” jurnalının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın tezis və məqalələri, Bakı Dövlət Univrsiteti, Bakı-2006
Bookmark and Share