Home AZ | EN | RU

Tədrisin təşkili və kadr hazırlığı

Filologiya fakültəsinin yarandığı ilk illərdə filologiya ixtisası üzrə yüksək ixtisaslı kadrlar yox dərəcəsində idi. Fakültədə müxtəlif illərdə Mikayıl Rəfili, Feyzulla Qasımzadə, Məmmədağa Şirəliyev, Məmməd Arif Dadaşzadə, Həmid Araslı, Mir Cəlal Paşayev, Məmməd Cəfər Cəfərov, Əli Sultanlı, Muxtar Hüseynzadə, Cəfər Xəndan Hacıyev, Məmmədhüseyn Təhmasib, Hadi Mirzəzadə, Məmməd Tağıyev, Əlövsət Abdullayev, Yusif Seyidov, Tofiq Hacıyev kimi görkəmli alimlər işləmiş, tədrisin təşkilində və filologiya üzrə elmi kadrların hazırlanmasında böyük xidmətlər göstərmişlər.
Hazırda Filologiya fakültəsində təhsil bakalavriatura, magistratura  və doktorantura pillələrində həyata keçirilir.
Fakültədə 2007/08-ci tədris ilindən Bolonya sistemi tətbiq edilir. Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrə kömək etmək məqsədilə dekanlığın nəzdində tyutor xidməti fəaliyyət göstərir. Tyutorların fəaliyyəti nəticəsində tələbələrin iştirakı ilə onların hər birinin fərdi tədris planı tərtib edilir. Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələr üçün mühazirələrin elektron versiyaları hazırlanır.

Filologiya fakültəsində bakalavriat  səviyyəsi üzrə 3 istiqamət üzrə  7 ixtisas əsasında mütəxəssis hazırlanır:

 • Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)
 • Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
 • Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (rus dili üzrə)
 • Filologiya (Rus dili və ədəbiyyatı)
 • Filologiya (Alman dili və ədəbiyyatı)
 • Filologiya (Fransız dili və ədəbiyyatı)
 • Filologiya (Ingilis dili və ədəbiyyatı)

Filologiya fakültəsində magistratura səviyyəsində 2 ixtisas əsasında (060101 – Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi, 060201 – Filologiya) 5 istiqamətdə 14 ixtisaslaşma üzrə tədris aparılır:
1. Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası
2. Azərbaycan ədəbiyyatı
3. Ədəbiyyatşünaslıq (ədəbiyyat nəzəriyyəsi)

 • Ədəbiyyatşünaslıq (ədəbi tənqidin nəzəriyyəsi və tarixi)
 • Ədəbiyyatşünaslıq (dünya ədəbiyyatı)
 • Ədəbiyyatşünaslıq (türk xalqları ədəbiyyatı)
 • Ədəbiyyatşünaslıq (folklorşünaslıq və mifologiya)
 • Ədəbiyyatşünaslıq (rus ədəbiyyatı)

4. Azərbaycan dili
5. Dilşünaslıq (ümumi dilçilik)

 • Dilşünaslıq (türkologiya)
 • Dilşünaslıq (rus dili üzrə)
 • Dilşünaslıq (alman dili üzrə)
 • Dilşünaslıq (fransız dili üzrə)
 • Doktorant və dissertant hazırlığı


Doktorantura üzrə 10 ixtisas üzrə doktorant və dissertant hazırlığı həyata keçirilir:

 • 5704.01 – Dil nəzəriyyəsi
 • 5714.01 – Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik
 • 5706.01 – Azərbaycan dili
 • 5710.01 – Türk dilləri
 • 5707.01 – Slavyan dilləri
 • 5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı
 • 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı
 • 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı
 • 5719.01 – Folklorşünaslıq
 • 5715.01 -   Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi tənqid və təhlil
Bookmark and Share