Home AZ | EN | RU

Tədrisin təşkili və kadr hazırlığı

Filologiya fakültəsinin yarandığı ilk illərdə filologiya ixtisası üzrə yüksək ixtisaslı kadrlar yox dərəcəsində idi. Fakültədə müxtəlif illərdə Mikayıl Rəfili, Feyzulla Qasımzadə, Məmmədağa Şirəliyev, Məmməd Arif Dadaşzadə, Həmid Araslı, Mir Cəlal Paşayev, Məmməd Cəfər Cəfərov, Əli Sultanlı, Muxtar Hüseynzadə, Cəfər Xəndan Hacıyev, Məmmədhüseyn Təhmasib, Hadi Mirzəzadə, Məmməd Tağıyev, Əlövsət Abdullayev, Yusif Seyidov, Tofiq Hacıyev kimi görkəmli alimlər işləmiş, tədrisin təşkilində və filologiya üzrə elmi kadrların hazırlanmasında böyük xidmətlər göstərmişlər.
Hazırda Filologiya fakültəsində təhsil bakalavriatura, magistratura  və doktorantura pillələrində həyata keçirilir.
Fakültədə 2007/08-ci tədris ilindən Bolonya sistemi tətbiq edilir. Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrə kömək etmək məqsədilə dekanlığın nəzdində tyutor xidməti fəaliyyət göstərir. Tyutorların fəaliyyəti nəticəsində tələbələrin iştirakı ilə onların hər birinin fərdi tədris planı tərtib edilir. Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələr üçün mühazirələrin elektron versiyaları hazırlanır.

Bakalavriat pilləsində altı ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlanır:

 • Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)
 • Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
 • Filologiya (Rus dili və ədəbiyyatı)
 • Filologiya (Alman dili və ədəbiyyatı)
 • Filologiya (Fransız dili və ədəbiyyatı)
 • Dil və ədəbiyyatı müəllimliyi (Rus dili və ədəbiyyatı müəllimliyi)

Fakültədə 1997/98-ci tədris ilindən magistratura şöbəsi fəaliyyət göstərir. Magistr hazırlığı iki istiqamət üzrə aparılır: filologiya və dilşünaslıq. Filologiya istiqamətində 8 ixtisas var:

 • Azərbaycan ədəbiyyatı
 • Xarici ölkə xalqları ədəbiyyatı
 • Rus ədəbiyyatı
 • Türk xalqları ədəbiyyatı
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
 • Folklorşünaslıq və mifologiya
 • Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası
 • Ədəbi tənqidin nəzəriyyəsi və tarixi

Dilşünaslıq istiqaməti üzrə 6 ixtisas var:

 • Azərbaycan dili
 • Ümumi dilçilik
 • Türkologiya
 • Rus dilçiliyi
 • Xarici dil (Alman dili)
 • Xarici dil (Fransız dili)
Bookmark and Share