Home AZ | EN | RU

“Alimlərimizi tanıdaq” layihəsi çərçivəsində professor Tofiq Məliklinin ustad dərsi keçirilib

02/03/2017

Filologiya fakültəsində Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının “Alimlərimizi tanıdaq” layihəsi çərçivəsində  kafedranın müdiri,  professor Səhər Orucovanın  Rus bölməsinin II kurs 087-ci qrupunda «Вопросы, создания, записывания, издания и исследования сюжетов дастана «Книга моего Деда Коркута» adlı  mühazirəsinə  professor Tofiq Məlikli dəvət olunub. Professor Səhər Orucova  qonağını təqdim edərək alim və dərsin mövzusu haqqında məlumat verib. Professor Tofiq Məlikli öz növbəsində “Kitabi-Dədə Qorqud”un yarandığı dövr, dastanın variantı, məzmunu və obrazlar sistemi haqqında məruzələr edib.  Sonda tələbələr öz  suallarını alimə ünvanlayıb.

Bookmark and Share