Home AZ | EN | RU

ELAN - Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının doktorantı Zəkiyeva Aygün Hidayət qızının ilkin müzakirəsi keçiriləcək

14/06/2021

24 iyun 2021-ci il tarixində saat 15:00-da Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının doktorantı Zəkiyeva Aygün Hidayət qızının “Azərbaycan dramaturgiyasında “atalar və oğullar” problemi (XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlində)” mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyasının Teams platformasında onlayn şəkildə ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.
Arzu edənlər [email protected] elektron poçt ünvanına müraciət etməklə iştirak edə bilərlər.
Auditoriya  099

Bookmark and Share