Home AZ | EN | RU

BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının əməkdaşları beynəlxalq simpoziumda iştirak ediblər

26/04/2021

24-25 aprel tarixlərində İstanbul Kültür Universitetinin Türk dili və ədəbiyyatı bölümünün təşkilatcılığı ilə “Klasik Türk Edebiyatında Yerlilik Bilim Şöleni” mövzusunda beynəlxalq simpozium keçirilib. Türkiyə, Macarıstan və Azərbaycandan olan elm adamlarının qatıldığı simpoziumda Bakı Dövlət Universitetini Filologiya fakültəsinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının əməkdaşları -  dosent Lalə Əliyeva, dosent Sevinc Qocayeva və kafedranın doktorantı Aygün Zəkiyeva təmsil edib.
“Türk Halkları Edebiyatında İlk Öyküler Toplusu” (“Türk xalqları ədəbiyyatında ilk hekayələr toplusu”) mövzusunda məruzə edən L.Əliyeva N.Gəncəvinin müasiri, Gəncə mədrəsəsinin müəllimi Əbu Bəkr Xosrov əl-Ustadın “Munisnamə” əsərini türk xalqları ədəbiyyatında ilk bədii nəsr nümunəsi kimi  dəyərləndirib, topluda yer alan hekayələrin ideya-mövzu xüsusiyyətləri, obrazlar aləmi haqqında ətraflı məlumat verib, Nizami yaradıcılığı ilə maraqlı paralellər və müqayisələr aparıb.
“Türk Mitolojisi ve Folkloru Mistik Görüşlerin Kaynağı Gibi” (“Türk mifologiyası və folkloru mistik görüşlərin qaynağı kimi”) adlı məqalə ilə məruzə edən S.Qocayeva klassiklərin əsərlərində mənsub olduqları xalqın inanc və əsatirləri, eləcə də folklor ənənələrinin islam ruhu ilə çulğalaşaraq milli baxışları əks etdirməsini genotip ilə fövqəltipin, mənşə ilə sistemin bütövləşməsinin təzahürü kimi şərh edib. Araşdırmada türksoylu şairlərin fars dilində yazdıqları əsərlərdə mənsub olduqları xalqın mifik görüşlərindən, folklor motivlərindən istifadə edərək mistik baxışları əks etdirməklə milli-mənəvi dəyərlərə sədaqətlərini nümayiş etdirdikləri vurğulanıb.
“Hüseyin Cavid Dramaturjisinde Baba ve oğul İlişkileri Bağlamında Türk Maneviyatı ve Ulusal Özbilinçin Tebliği” (“Hüseyn Cavid dramaturgiyasında ata və oğul münasibətləri müstəvisində türk mənəviyyatı və milli özünüdərkin təbliği”) adlı məruzə ilə çıxış edən A.Zəkiyeva H.Cavidin yaradıcılığı boyu izlədiyi əsas qayələrdən biri olan milli özünüdərkə çağırışa, türk mənəviyyatının gələcək nəsillərə ötürülməsinin vacibliyinə diqqət çəkib, dramaturqun əsərlərində “atalar-oğullar” kontekstində “özgələşmə”, yenilik və köhnəliyin mübarizəsi, milli-mənəvi dəyərlərə, söykökə bağlılıq və s. məsələlərə münasibət bildirib.
İki gün davam edən beynəlxalq simpoziumun son iclasında - “Dəyərləndirmə bölümündə” çıxış edən S.Qocayeva klassiklərin hansı dildə yazmalarından asılı olmayaraq milli təfəkkürü əks etdirdiklərini diqqətə çatdırıb, bu kimi tədbirlərin keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Orta əsrlər ədəbiyyatında millilik mövzusunda dinlənilən elmi məruzələrin türk klassik irsinin daha dərindən və əhatəli öyrənilməsinə dəyərli töhfələr verdiyini qeyd edərək simpoziumun təşkilatçılarına minnətdarlığını bildirib.

Bookmark and Share