Home AZ | EN | RU

BDU-nun Filologiya fakültəsində “Folklorun təsnifi problemi: janr, yoxsa performans?” mövzusunda seminar keçirilib

18/10/2019

Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin elmi katibi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sərxan Xavərinin “Folklorun təsnifi problemi: janr, yoxsa performans?” mövzusunda seminarı keçirilib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Bakı Dövlət Universiteti Filologiya fakültəsinin dekanı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elçin Məmmədov son illər Azərbaycanda folklorşünaslıq sahəsində nəzəri-metodoloji istiqamətdə tədqiqatların genişlənməsindən, dünyanın müasir elmi baxışları, xüsusən də multidissiplinar yanaşmaların tətbiqi perspektivlərindən bəhs edib. O, bu istiqamətdə aparılan araşdırmaların genişlənməsində filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sərxan Xavərinin tədqiqatlarının rolu barədə iştirakçılara məlumat verib.
Sonra Sərxan Xavərinin məruzəsi dinlənilib. Alim bildirib ki, nəzəri folklorşünaslığın mühüm istiqamətlərindən biri olan folklorun predmeti bu sahəni tam şəkildə əhatə edən fakturanı, folklor resurslarını küll halında təsnif etməkdən ibarətdir. Nəzəri folklorşünaslıqda predmet sahəsinin və sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi (“nə folklordur?” sualının dəqiq cavabının verilməsi) nə dərəcədə mürəkkəb nəzəri problemdirsə, müəyyənləşdirilən fakturanın təsnifi də elmi baxımdan bir o qədər zəruri məsələdir. Bu iki istiqamət bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Ona görə də "folklor fakturası hansı prinsiplərlə hansı hissələrə ayrılır?" sualından əvvəl, "nə folklordur?" sualına cavab vermək lazımdır. Müəllif bildirib ki, folkloru müasir yanaşmalara uyğun olaraq kollektiv insan fəaliyyəti nəticəsində yaranan ümumbəşəri mədəni metasistemin diaxron və sinxron olmaqla bütün artefaktlar sistemi kimi dəyərləndirmək lazımdır. Yəni, folklor kollektiv fəaliyyət nəticəsində yaranan və kollektiv informasiyaya çevrilən “folk”un yaratdığı maddi və mənəvi olan hər şeydir.
Daha sonra məruzəçi qeyd edib ki, folklorun təsnifi modeli bütün hallarda arxasında bu və ya digər nəzəri konsepsiya dayanan prinsip və ya prinsiplər məcmusuna əsaslanır. Folklor fakturasının təsnifi ilə bağlı ən geniş yayılmış modellərdən biri yazılı ədəbiyyatın növ və janr strukturunun folklora tətbiqi təcrübəsidir. Alim bildirib ki, uzun illər ərzində normativləşmiş bu bölgü özünü bir o qədər də doğrultmur. Yalnız bu bölgü əsas götürüldükdə folklorun mühüm bir hissəsi təsnif modelindən kənarda qalmış olur.
Daha sonra folklor fakturanın müəyyənləşdirilməsi üçün müəllif prinsiplər əsasında qurulan müxtəlif təsnif modellərini nəzərdən keçirib. O bildirib ki, dünya folklorşünaslığında folklorun sosial qruplar, məkan, zaman ardıcıllığı, cins, funksiya və s. əsaslanan müxtəlif bölgü prinsipləri vardır. Müəllif son nəticə olaraq deyilən, danışılan, söylənilən, göstərilən, səsləndirilən və düzəldilən folklor fakturasının ifa üsuluna, performansına görə təsnif modeli üzərində dayanıb bu modeli geniş şərh edib.
Məruzədən sonra alim iştirakçıların çoxsaylı suallarını cavablandırıb.
Seminarda Bakı Dövlət Universitetinin müəllim və tələbə kollektivi, AMEA Folklor İnstitutunun alimləri, respublikanın bir sıra digər ali təhsil müəssisəsi və elmi qurumlarının əməkdaşları iştirak ediblər.

Bookmark and Share