Home AZ | EN | RU

ELAN!!!

16/04/2015

Bakı Dövlət Universiteti, Filologiya fakültəsi, "Türkoloji araşdırmalar" elmi-tədqiqat laboratoriyasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadəninn anadan olmasının 90 illik yubileyinə həzr olunmuş "Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan Filologiyasının aktual məsələləri" mövzusunda Respublika Elmi Konfransı keçiriləcək.

Konfransa təqdim olunan məqalə 5 səhifədən az olmayaraq 1,5 kompüter intervalı və 14 şrift ölçüsündə  (sol – 3 sm, sağ– 1,5 sm, aşağı, yuxarı– 2,5 sm) yazılmalıdır. Həmçinin Times New Roman şrifti ilə yazılmış CD diskini də təqdim etmək lazımdır.

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, türk, rus və ingilis dilləri.

Materialın disk yazısı (CD) və kağıza köçürülmüş nüsxəsi 2015-ci il аprel ayının 30-dək konfransın təşkilat komitəsinə təqdim edilməlidir.

Konfransın materialları ayrıca kitab şəklində nəşr ediləcəkdir.

Təşkilat komitəsinin ünvanı: AZ 1148, Bakışəhəri, Z.Xəlilov küçəsi, 23, Bakı Dövlət Universiteti, «Türkoloji araşdırmalar» elmi-tədqiqat laboratoriyası, 206-cı otaq

Əlaqə telefonu: 0554183532                                              

Məqalələr ödənişlidir (1 səhifə - 2 manat)

 

Bookmark and Share