Home AZ | EN | RU

Dissertasiya Şurası

06/05/2009

Dissertasiya Şurasının sədri filologiya elmləri doktoru, professor Paşayeva Nərgiz Arif qızıdır. Dissertasiya Şurasında üç ixtisas üzrə dissertasiyaların müdafiəsi keçirilir.

  • 10.01.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı
  • 10.01.10 – Jurnalistika
  • 10.02.01 – Azərbaycan dili
Bookmark and Share