Home AZ | EN | RU

Doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

05/06/2009

Rəsmi opponentlər-professor doktor Ahmet Bican Ercilasun, f.e.d., prof. Mübariz Yusifov, f.e.d., prof. Rüfət Rüstəmov və dissertasiyanın müzakirəsində çıxış edən alimlər yüksək qiymətləndirilmişdir.

Bookmark and Share