Home AZ | EN | RU

DİSSERTASİYA MÜDAFİƏSİ

20/02/2012

Rus ədəbiyyatı kafedrasının dosenti Rzayev Fikrət Çingiz oğlu «L.N.Tolstoy nəsrinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi problemləri» mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Dissertasiyanın ixtisasları:  10.01.03 – Dünya ədəbiyyatı (rus ədəbiyyatı), 10.01.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı).

17 fevral 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında AAK Rzayev Fikrət Çingiz oğlunun doktorluq dissertasiyasını təsdiq etmiş və ona filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsini  vermişdir

Bookmark and Share