Home AZ | EN | RU

E L A N

01/06/2021

07 iyun 2021-cu il tarixində saat 16:00-da Ümumi dilçilik kafedrasının dissertantı Mürsəlov Rizvan Cavanxan oğlunun “Azərbaycan və ingilis dillərində kəmiyyət elementli frazeoloji birləşmələrin semantikası” mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyasının Teams platformasında onlayn şəkildə ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.
Arzu edənlər [email protected] elektron poçt ünvanına müraciət etməklə iştirak edə bilərlər.

Bookmark and Share