Home AZ | EN | RU

ELAN – “Nizami Gəncəvi yaradıcılığı rus ədəbiyyatşünaslığında” mövzusunda elmi seminar keçiriləcək

27/04/2021

BDU-nun Filologiya fakültəsində Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasının təşkilatçılığı ilə 29 aprel saat 18:00-da “Nizami Gəncəvi yaradıcılığı rus ədəbiyyatşünaslığında” mövzusunda onlayn elmi seminar keçiriləcək. Tədbirə qoşulmaq üçün bu linkə daxil olmaq lazımdır:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeceb4aef04c648c3b68a49686c248099%40thread.tacv2/1619530422799?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%227218288d-e3a1-4e91-ba8e-6c198bdd35fe%22%7d

Bookmark and Share