Home AZ | EN | RU

ELAN - Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunmuş “Poeziyamızın sönməz günəşi” adlı tədbir keçiriləcək

19/05/2021

BDU-nun Filologiya fakültəsində Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının təşkilatçılığı ilə 20 may saat 18:00-da Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunmuş “Poeziyamızın sönməz günəşi” adlı tədbir keçiriləcək. Arzu edənlər tədbirə aşağıdakı linkdən qoşula bilərlər:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeceb4aef04c648c3b68a49686c248099%40thread.tacv2/1621414273115?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%227218288d-e3a1-4e91-ba8e-6c198bdd35fe%22%7d

Bookmark and Share