Home AZ | EN | RU

ELAN - Görkəmli ədəbiyyatşünas alim professor Yaşar Qarayevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş elmi seminar keçiriləcək

19/04/2021

BDU-nun Filologiya fakültəsində 20 aprel saat 18:00-da görkəmli ədəbiyyatşünas alim professor Yaşar Qarayevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş “Yaşar Qarayev: yaxından və uzaqdan” mövzusunda onlayn elmi seminar keçiriləcək. Tədbirə qoşulmaq üçün bu linkə daxil olmaq lazımdır:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeceb4aef04c648c3b68a49686c248099%40thread.tacv2/1618745997227?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%227218288d-e3a1-4e91-ba8e-6c198bdd35fe%22%7d

Bookmark and Share