Home AZ | EN | RU

ELAN - Görkəmli türkoloq akademik Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş elmi seminar keçiriləcək

28/04/2021

BDU-nun Filologiya fakültəsində Türkologiya kafedrasının və “Türkoloji araşdırmalar” ETL-in təşkilatçılığı ilə 30 aprel saat 17:30-da görkəmli dilçi alim akademik Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Akademik Tofiq Hacıyev və türkologiyanın aktual problemləri” mövzusunda onlayn elmi seminar keçiriləcək. Tədbirə qoşulmaq üçün bu linkə daxil olmaq lazımdır:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeceb4aef04c648c3b68a49686c248099%40thread.tacv2/1619610634637?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%227218288d-e3a1-4e91-ba8e-6c198bdd35fe%22%7d

Bookmark and Share