Home AZ | EN | RU

ELAN - “Heydər Əliyev və milli-mənəvi irsimiz” mövzusunda Respublika elmi konfransı keçiriləcək

03/04/2023

05 may 2023-cü il tarixində Bakı Dövlət Universitetində Filologiya fakültəsinin təşəbbüsü ilə  Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və milli-mənəvi irsimiz” mövzusunda Respublika elmi konfransı keçiriləcək.

Konfransda iştirak etmək istəyənlər tezislərini 28 aprel 2023-cü il, məqalələrini isə 30 may 2023-cü il tarixinədək təşkilat komitəsinin [email protected] elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər.

Diqqət! Yalnız tezisi qəbul olunan və konfransda məruzə edən iştirakçıların məqalələri materiallar toplusuna daxil ediləcək.

Konfransın təqvimi:

  • Tezislərin göndərilməsi üçün son tarix     –               28 aprel 2023-cü il
  • Qəbul olunmuş tezislərin elan edilməsi   –                03 may 2023-cü il
  • Konfransın keçirilməsi tarixi              –                     05 may 2023-cü il
  • Məqalə mətnlərinin göndərilməsi üçün son tarix  –  30 may 2023-cü il

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, türk, rus və ingilis dilləri.

Konfrasın mövzuları:

  • Heydər Əliyev və milli-mənəvi irsimiz
  • Dilçilik
  • Ədəbiyyatşünaslıq

I. Tezisin mətninə verilən tələblər:

- Tezislər 250-300 söz həcmində, Times New Roman şrifti ilə, 12 ölçüdə, sətirlərarası interval 1, səhifəkənarı ölçülər 2 sm olmaqla tərtib edilməlidir.

- Mətnin əvvəlində ortadan tezisin adı böyük tünd-qara şriftlərlə yazılmalıdır; onun aşağısından müəllifin adı, atasının adı, soyadı tünd-qara şriftlə; aşağıdan müəllifin elmi dərəcəsi və elmi adı kursivlə; onun altından çalışdığı və ya təhsil aldığı müəssisənin adı, həmçinin müəllifin elektron poçt ünvanı adi şriftlə qeyd olunmaldır.

- Tezisin sonunda mövzu ilə əlaqədar 3-5 açar söz yazılmalıdır.

- Tezislər elmi üslubda hazırlanmalı, mətnlərdə ədəbi dil normalarına ciddi əməl edilməli, məruzənin elmi yeniliyi və aktuallığı əks olunmalıdır.

Diqqət! Əvvəllər çap olunmuş və göstərilən tələblərə cavab verməyən tezislər təşkilat komitəsi tərəfindən qəbul edilməyəcək və bu barədə müəlliflərə ayrıca məlumat verilməyəcəkdir.

Konfransa təqdim olunmuş yazılar təşkilat komitəsi tərəfindən dəyərləndirildikdən sonra  nəticələri barəsində müəlliflərə elektron poçt ünvanı vasitəsilə məlumat veriləcəkdir.

II. Məqalənin tərtibi qaydaları:

- Məqalənin həcmi mətn, ədəbiyyat siyahısı və xülasə ilə birlikdə 2500-3500 söz olmalıdır (7-10 səh.).

- Məqalənin mətni Times New Roman şrifti ilə, 14 ölçüdə, sətirlərarası interval 1.5, səhifəkənarı ölçülər 2 sm olmaqla yığılmalıdır. (Mətnin hazırlandığı vörd faylı “Document Word 97-2003”.doc formatına salınıb göndərilməlidir).

- Mətnin əvvəlində məqalənin adı (ortadan) böyük hərflərlə və tünd-qara şriftlə  yazılmalıdır.

- Məqaləyə ingilis dilində xülasə açar sözlər əlavə edilməlidir. Ortadan “Abstract” sözünün altından məqalənin ingilis dilində adı, sonra 100-150 söz həcmində xülasə mətni və 5 açar söz verilməlidir. Xülasədə məqalənin başlıca müddəaları yığcam şəkildə öz əksini tapmalıdır.

- Məqalənin məzmunu elmi yeniliyi və aktuallığı ilə seçilməli, mətn “Giriş”, “Əsas hissə”, “Nəticə və elmi yenilik” hissələrinə bölünməlidir. Məqalədə ədəbi dil normalarına ciddi əməl edilməli, orfoqrafiyası və üslubu düzgün olmalıdır.

  1. - Məqalənin sonunda “İstifadə olunmuş ədəbiyyat” başlığı altında əlifba sırasına uyğun ədəbiyyat siyahısı təqdim edilməlidir. Ədəbiyyat siyahısına  yalnız məqalədə istinad olunmuş mənbələr daxil edilə bilər.

- Mətndə istinadlar səhifənin aşağısında deyil, mətnin içərisində [4, s. 78] şəklində göstərilməli, ədəbiyyat siyahısı aşağıdakı qaydalar nəzərə alınmaqla verilməlidir:

Kitab (monoqrafiya, dərslik və s.) üçün forma:

Qarayev Y. Realizm: sənət və həqiqət. Bakı: Elm, 1980, 258 s.

Məqalələr üçün forma:

Vəliyev M. Klassik Azərbaycan poeziyasında lirik qəhrəmanın ikili xarakteri // Filologiya məsələləri, № 2, Bakı, 2014, s. 400-404

İnternet resursu üçün forma:

Eyvazov P., Bayramov R. Dəyərli alim, sevimli müəllim, dil tarixinin ən yaxşı bilicilərindən biri /

http://philology.bsu.edu.az/az/news/dyrli_alim_sevimli_mllim_dil_tarixinin_n_yax_bilicilrindn_biri_ (15.04.2022)

Qeyd: Konfransa elmi dərəcəsi olan şəxslər (fəlsəfə və elmlər doktorları), müəllimlər, elmi işçilər, doktorantlar, magistrantlar və tələbələr qatıla bilər. Doktorant, magistrant və tələbələrin öz məqalələri ilə bərabər elmi rəhbərlərinin rəyini göndərmələri mütləqdir (imzalanmış şəkildə). Konfransa təqdim olunmuş yazılar təşkilat komitəsi tərəfindən dəyərləndiriləcək, göstərilən tələblərə cavab verməyən, qeyd olunan müddətdən gec göndərilən məqalələr qəbul edilməyəcək və bu barədə müəlliflərə heç bir əlavə məlumat verilməyəcək.

Konfransın keçiriləcəyi yer və əlaqə:

Bakı Dövlət Universiteti

AZ1148, Z.Xəlilov küç., 33.

1 saylı tədris binası, Filologiya fakültəsi

Tel: (+99412) 5390373

Mob: (+99451) 610 53 79; 055-465-95-40

E-poçt: [email protected]

FORMA 2. İştirakçılar öz şəxsi məlumatlarını bu formaya daxil edib xülasənin sonuna əlavə etməlidir. Linkə daxil olub faylı yükləyin.

Bookmark and Share