Home AZ | EN | RU

Elan - “Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyası filoloji fikir kontekstində” mövzusunda respublika elmi konfransının açılışı – 17 May

16/05/2021

Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyası filoloji fikir kontekstində” mövzusunda respublika elmi konfransının plenar iclası 17 may 2021-ci il tarixində saat 12:00-da keçiriləcək.
Plenar iclasda iştirak etmək  üçün bu linkə daxil olmaq lazımdır:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aWxkS6KlVxVIYLt6DBROBEt_DNGlqa-_W5bvP78oYh8Y1%40thread.tacv2/1621161431082?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%22c0736350-3e3b-4d9c-8db4-a6c33a10f0f3%22%7d
Bölmə iclasları 17 may saat 15:00-da başlayacaq.
Dilşünaslıq bölməsində iştirak etmək  üçün bu linkə daxil olmaq lazımdır:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9d16858a217e4743be23de1c507a6f0e%40thread.tacv2/1621162111623?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%227218288d-e3a1-4e91-ba8e-6c198bdd35fe%22%7d
Ədəbiyyatşünaslıq bölməsində iştirak etmək üçün bu linkə daxil olmaq lazımdır:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9c173059795d47c7a5120c3ab3644dd1%40thread.tacv2/1621162010195?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%227218288d-e3a1-4e91-ba8e-6c198bdd35fe%22%7d

Bookmark and Share