Home AZ | EN | RU

ELAN – Ümumi dilçilik kafedrasının dissertantı Mahmudova Nilufər Qarabəyovnanın ilkin müzakirəsi keçiriləcək

02/10/2021

13 oktyabr 2021-ci il tarixində saat 14:00-da Ümumi dilçilik kafedrasının dissertantı Mahmudova Nilufər Qarabəyovnanın “Müxtəlifsistemli dillərdə söz yaradıcılığında abreviasiya” mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyasının ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.
Auditoriya 099

Bookmark and Share