Home AZ | EN | RU

Elan - Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevin “Əbədi müasirimiz – Nizami haqqında söz” mövzusunda mühazirəsi keçiriləcək

27/03/2021

Tədbirə qoşulmaq üçün linkə daxil olmaq lazımdır: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aafac002afc5345ceb9e5e34a3bf9678b%40thread.tacv2/1616595585819?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%22c0736350-3e3b-4d9c-8db4-a6c33a10f0f3%22%7d

Bookmark and Share