Home AZ | EN | RU

DİQQƏT! Qarsda Xocalı soyqırımına həsr olunmuş beynəlxalq şeir müsabiqəsi keçiriləcək

30/12/2016

SESİMİZE SES VERENLER

ULUSLARARASI ŞİİR YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Konusu: Hocalı Katliamı.

Türü: Şiir Yazma Yarışması.

Amacı: Kars Valiliği, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu, Kars Belediyesi ve Kafkas Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen uluslararası katılımlı “Şiir Yazma Yarışması”nın konusu Hocalı Katliamı olup, bu yarışmanın temel amaçlarından birisi, kamuoyunun gözleri önünde yakın bir zamanda gerçekleşen insanlık trajedisine dikkati çekmek, “iki devlet bir millet” söyleminin ortak tarih birlikteliklerinin yanı sıra ortak acılara da bağlı olduğunu vurgulamak ve dünyanın her neresinde bir insanlık trajedisi varsa bunların edebi metinlerde de karşılık bulabilmesine imkân tanımaktır. Hocalı Katliamını anmak ve genç kuşaklara tanıtmak amacıyla düzenlenen şiir yazma yarışması sonucunda şiir dosyası oluşturulup zaman içinde bu dosyanın kitaplaştırılmasını hedeflenmektedir.

Kapsam: Yarışma 16 (on altı) yaş üzeri herkese açıktır. Katılımcılar için herhangi bir şehir veya bölge sınırlaması yoktur. Yurt içi ve yurt dışından katılımlar mümkündür. Kars dışından şiir yazma yarışmasına katılıp dereceye girenlerin ödül törenine katılım giderleri Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Baş konsolosluğunca karşılanacaktır.

Katılım Şartları

1. Yarışmaya gönderilen metinlerin dili, Türkiye Türkçesi veya Azerbaycan Türkçesi olmalıdır.

2. Her yarışmacı, yarışmaya en çok üç ( 3 ) şiirle katılabilir. Biçim yönünden herhangi bir

sınırlama yoktur. Daha önce herhangi bir yarışmadan derece almış veya daha önce yayımlanmış

şiirlerle başvuru yapılamaz.

3. Gönderilen şiir metinlerinde rumuz kullanılacaktır. Rumuz, şiirin ilk sayfasında sol üst

köşeye yazılacak, yarışmaya katılan kişinin T.C Kimlik no, kimlik ve adres bilgileri, telefonu, e-posta

adresi, eser(ler)in adı yazılıp zarfın içerisine konulacak, zarfın üzerine sadece rumuz yazılacaktır.

Yarışmaya e-posta ile katılacak yarışmacılar [email protected] adresine iki sayfa halinde

şiirlerini gönderecekler, ilk sayfada şiir(ler) ve rumuz, ikinci sayfada kimlik bilgilerini de içeren

Katılım Dilekçesi /Taahhüdü bulunacaktır.

4. Şiirler bilgisayarla word formatında A4 kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ve

1,5 satır aralığı ile ya da okunaklı el yazısıyla A4 kâğıda yazılmış olmalıdır.

5. Yarışmaya katılan şiirler eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler,

herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde yarışmayı düzenleyen kurul

tarafından bir kitapta toplanabilir, dergi, gazete veya web sayfasında yayımlayabilir.

6. Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dilbilgisine ilişkin düzenleme

yapılabilir.

7. Yarışmaya katılan eserler jüri üyelerinin takdir edeceği puanların aritmetik ortalaması ile

belirlenecektir.

8. Yarışmaya şiir gönderen şairler bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışmada Değerlendirmeye Alınmayacak Şiirler

1. Temel insani ve ahlaki değerlerle örtüşmeyen şiirler,

2. Daha önce herhangi bir yarışmada derece almış ya da yayımlanmış şiirler,

3. Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen

kopyalanıp yarışmaya gönderilen şiirler,

4. Çok sayıda yazım hatası içeren şiirler,

5.Başvuru tarihinden sonra teslim edilen şiirler,

6. T.C. Anayasası'na aykırılık teşkil eden şiirler seçici kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Eserlerin Teslim Tarihi ve Yeri

Eserler 19 Şubat 2017 tarihine kadar Kafkas Üniversitesi FEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Merkezi Yerleşke Kars/ TÜRKİYE adresine elden, kargo veya posta yoluyla teslim edilecektir. Bunun yanında bu yarışma için özel olarak kullanılacak [email protected] e-posta adresine de şiirler gönderilebilecektir. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Şiirlerin Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Ölçütleri Puan Değeri

Şiirin Özgünlüğü 20 Puan

Şiirin imge ve çağrışım değeri 20 Puan

Şiirin ahenk değeri 20 Puan

Temanın bütünlüğü 10 Puan

Seçilen sözcüklerin uygunluğu 10 Puan

Türkçenin etkin kullanılabilmesi 10 Puan

Şiirin isminin içeriğiyle uyumu 5 Puan

Yazım kurallarının doğru kullanımı 5 Puan…

Toplam 100 PUAN

Son Başvuru Tarihi : 19 Şubat 2017

Değerlendirmenin İlan Tarihi : 23 Şubat 2017

Ödüller:

Birincilik Ödülleri: 1.500 TL + Plaket

İkincilik Ödülleri: 1.000 TL + Plaket

Üçüncülük Ödülleri: 750 TL + Plaket

Özendirme Ödülü: 500 TL + Plaket

Ödül Töreni Tarihi: Ödül töreni 27 Şubat 2017 Pazartesi Günü, Kafkas Üniversitesi Prof. Dr.

Necdet Leloğlu Konferans Salonunda 15.00’da gerçekleştirilecektir.

Bookmark and Share