Home AZ | EN | RU

Əhməd Cavadın 130 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filoloji fikri çağdaş tədqiqatlarda” mövzusunda respublika elmi konfransı keçiriləcək

31/10/2022

Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində 16 dekabr 2022-ci il tarixində Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, böyük şair, tanınmış maarifçi və ictimai xadim Əhməd Cavadın anadan olmasının 130 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filoloji fikri çağdaş tədqiqatlarda” mövzusunda respublika elmi konfransı keçiriləcək.  
Konfransda iştirak etmək istəyənlər öz tezislərini 01 dekabr 2022-ci il tarixinədək təşkilat komitəsinin [email protected] elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər.

Konfransın istiqamətləri:

  • Əhməd Cavadın həyatı və yaradıcılığı
  • Dilçilik
  • Ədəbiyyatşünaslıq

Konfransın təqvimi:

  • Tezislərin göndərilməsi üçün son tarix – 01 dekabr 2022-ci il
  • Qəbul olunmuş tezislərin elan edilməsi – 07 dekabr 2022-ci il
  • Konfransın keçirilməsi tarixi - 16 dekabr 2022-ci il

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, türk, rus və ingilis dilləri

Tezislərin tərtib olunma qaydaları:
- Tezislər 300-400 söz həcmində, “Microsoft Word for Windows” redaktorunda, Times New Roman şrifti ilə, 12 ölçüdə, sətirlərarası interval 1, səhifəkənarı ölçülər 2 sm olmaqla hazırlanmalıdır.
- Yazının əvvəlində ortadan tezisin adı böyük tünd-qara şriftlə yazılmalıdır; onun aşağısında müəllifin adı, atasının adı, soyadı tünd-qara şriftlə; aşağıdan müəllifin elmi dərəcəsi və elmi adı kursivlə, onun altından çalışdığı və ya təhsil aldığı müəssisə, elektron poçt ünvanı və əlaqə nömrəsi adi şriftlə qeyd olunmaldır.
- Tezisin sonunda mövzu ilə əlaqədar  3-5 açar söz yazılmalıdır.
- Tezisdə ədəbi dil normalarına ciddi əməl olunmalı, işin məzmunu elmi yeniliyi və aktuallığı ilə fərqlənməlidir.
- Tezislərini xarici dillərdə (türk, rus və ingilis) hazırlamış müəlliflər həmin mətni Azərbaycan dilində də (açar sözlərlə birlikdə) təqdim etməlidir.
- Konfransda iştirak etmək istəyən bakalavriat, magistrant və doktorantlar mətndə müəllifin şəxsi məlumatları qeyd olunan hissədə elmi rəhbərin məlumatlarını (elmi dərəcəsi, adı və soyadı) daxil etməli, həmçinin elmi rəhbərin rəyini də (imzalanmış şəkildə) göndərməlidirlər.   
Tezislər göstərilən tarix (01 dekabr 2022-ci il) daxil olmaqla [email protected] e-poçt ünvanına göndərilməlidir. İmeylin mövzu (subject) hissəsində tezisin hansı bölməyə təqdim olunduğu qeyd edilməlidir.
Konfransın keçiriləcəyi yer və əlaqə:
Bakı Dövlət Universiteti
AZ1148, Z.Xəlilov küç., 33.
1 saylı tədris binası, Filologiya fakültəsi
Tel: (+99412) 5390373
Mob: (+99451) 610 53 79; 055-465-95-40
E-poçt: [email protected]

Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində 16 dekabr 2022-ci il tarixində Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, böyük şair, tanınmış maarifçi və ictimai xadim Əhməd Cavadın anadan olmasının 130 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filoloji fikri çağdaş tədqiqatlarda” mövzusunda respublika elmi konfransı keçiriləcək.

Konfransda iştirak etmək istəyənlər öz tezislərini 01 dekabr 2022-ci il tarixinədək təşkilat komitəsinin [email protected] elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər.

Konfransın istiqamətləri:

- Əhməd Cavadın həyatı və yaradıcılığı

- Dilçilik

- Ədəbiyyatşünaslıq

Konfransın təqvimi:

Ø Tezislərin göndərilməsi üçün son tarix – 01 dekabr 2022-ci il

Ø Qəbul olunmuş tezislərin elan edilməsi – 07 dekabr 2022-ci il

Ø Konfransın keçirilməsi tarixi - 16 dekabr 2022-ci il

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, türk, rus və ingilis dilləri

Məruzə tezislərinin tərtib olunma qaydaları:

Tezislər 300-400 söz həcmində, “Microsoft Word for Windows” redaktorunda, Times New Roman şrifti ilə, 12 ölçüdə, sətirlərarası interval 1, səhifəkənarı ölçülər 2 sm olmaqla hazırlanmalıdır.

- Yazının əvvəlində ortadan tezisin adı böyük tünd-qara şriftlə yazılmalıdır; onun aşağısında müəllifin adı, atasının adı, soyadı tünd-qara şriftlə; aşağıdan müəllifin elmi dərəcəsi və elmi adı kursivlə, onun altından çalışdığı və ya təhsil aldığı müəssisə, elektron poçt ünvanıəlaqə nömrəsi adi şriftlə qeyd olunmaldır.

- Tezisin sonunda mövzu ilə əlaqədar 3-5 açar söz yazılmalıdır.

- Tezisdə ədəbi dil normalarına ciddi əməl olunmalı, işin məzmunu elmi yeniliyiaktuallığı ilə fərqlənməlidir.

- Tezislərini xarici dillərdə (türk, rus və ingilis) hazırlamış müəlliflər həmin mətni Azərbaycan dilində də (açar sözlərlə birlikdə) təqdim etməlidir.

- Konfransda iştirak etmək istəyən bakalavriat, Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində 16 dekabr 2022-ci il tarixində Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, böyük şair, tanınmış maarifçi və ictimai xadim Əhməd Cavadın anadan olmasının 130 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filoloji fikri çağdaş tədqiqatlarda” mövzusunda respublika elmi konfransı keçiriləcək. 
Konfransda iştirak etmək istəyənlər öz tezislərini 01 dekabr 2022-ci il tarixinədək təşkilat komitəsinin [email protected] elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər.
Konfransın istiqamətləri:
-    Əhməd Cavadın həyatı və yaradıcılığı
-    Dilçilik
-    Ədəbiyyatşünaslıq
Konfransın təqvimi:
    Tezislərin göndərilməsi üçün son tarix – 01 dekabr 2022-ci il 
    Qəbul olunmuş tezislərin elan edilməsi – 07 dekabr 2022-ci il 
    Konfransın keçirilməsi tarixi - 16 dekabr 2022-ci il 
Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, türk, rus və ingilis dilləri
Məruzə tezislərinin tərtib olunma qaydaları:
Tezislər 300-400 söz həcmində, “Microsoft Word for Windows” redaktorunda, Times New Roman şrifti ilə, 12 ölçüdə, sətirlərarası interval 1, səhifəkənarı ölçülər 2 sm olmaqla hazırlanmalıdır.
- Yazının əvvəlində ortadan tezisin adı böyük tünd-qara şriftlə yazılmalıdır; onun aşağısında müəllifin adı, atasının adı, soyadı tünd-qara şriftlə; aşağıdan müəllifin elmi dərəcəsi və elmi adı kursivlə, onun altından çalışdığı və ya təhsil aldığı müəssisə, elektron poçt ünvanı və əlaqə nömrəsi adi şriftlə qeyd olunmaldır.
- Tezisin sonunda mövzu ilə əlaqədar  3-5 açar söz yazılmalıdır.
- Tezisdə ədəbi dil normalarına ciddi əməl olunmalı, işin məzmunu elmi yeniliyi və aktuallığı ilə fərqlənməlidir.
- Tezislərini xarici dillərdə (türk, rus və ingilis) hazırlamış müəlliflər həmin mətni Azərbaycan dilində də (açar sözlərlə birlikdə) təqdim etməlidir.
- Konfransda iştirak etmək istəyən bakalavriat, magistrant və doktorantlar mətndə müəllifin şəxsi məlumatları qeyd olunan hissədə elmi rəhbərin məlumatlarını (elmi dərəcəsi, adı və soyadı) daxil etməli, həmçinin elmi rəhbərin rəyini də (imzalanmış şəkildə) göndərməlidirlər.   
Tezislər göstərilən tarix daxil olmaqla [email protected] e-poçt ünvanına göndərilməlidir (İmeylin mövzu (subject) hissəsində tezisin hansı bölməyə təqdim olunduğu qeyd edilməlidir.
Konfransın keçiriləcəyi yer və əlaqə:
Bakı Dövlət Universiteti
AZ1148, Z.Xəlilov küç., 33.
1 saylı tədris binası, Filologiya fakültəsi
Tel: (+99412) 5390373
Mob: (+99451) 610 53 79; 055-465-95-40
E-poçt: [email protected]
magistrant və doktorantlar mətndə müəllifin şəxsi məlumatları qeyd olunan hissədə elmi rəhbərin məlumatlarını (elmi dərəcəsi, adı və soyadı) daxil etməli, həmçinin elmi rəhbərin rəyini də (imzalanmış şəkildə) göndərməlidirlər.

Tezislər göstərilən tarix daxil olmaqla [email protected] e-poçt ünvanına göndərilməlidir (İmeylin mövzu (subject) hissəsində tezisin hansı bölməyə təqdim olunduğu qeyd edilməlidir.

Konfransın keçiriləcəyi yer və əlaqə:

Bakı Dövlət Universiteti

AZ1148, Z.Xəlilov küç., 33.

1 saylı tədris binası, Filologiya fakültəsi

Tel: (+99412) 5390373

Mob: (+99451) 610 53 79; 055-465-95-40

E-poçt: [email protected]

Bookmark and Share