Home AZ | EN | RU

İngilis dili kafedrasının bölünməsi və tərkibi haqqında

25/01/2012

R-80 saylı 18.08.2011-ci il tarixli əmrə əsasən Filologiya fakültəsinin strukturuna yeni yaradılmış İngilis dili (təbiət fakültələri üzrə) kafedrası daxil olub və R-07 saylı 09.01.2012-ci il tarixli əmrə əsasən İngilis dili (təbiət fakültələri üzrə) və İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə) kafedralarının kadr potensialının tərkibi onların profilinə uyğun olaraq aşağıdakı qaydada formalaşdırılıb:

 

İngilis dili (təbiət fakültələri üzrə)

İngilis dili (humanitar fakültələri üzrə)

 

Seçkilər kecirilənədək kafedra müdiri vəzifəsinin icrası İngilis dili (təbiət fakültələri üzrə) kafedrası üzrə f.e.n., dos. Abbasov Abbas Qurban oğluna,   İngilis dili (humanitar fakültələri üzrə) kafedrası üzrə f.e.n., dos. Hacıyev Bəylər İsmixan oğluna həvalə edilmişdir.


Bookmark and Share