Home AZ | EN | RU

«Dada Gorqud» scientific-research laboratory.

SIL of the Filology faculty of the BSU was established by decree 303 of Ministry of Education of Azerbajcan Republic on 04.05.1999 Bases decree 98 of the Prezident of Azerbajcan Respublik from 21 February 1999 and the letter № 1- 31216 by rector of BSU from 15 April 1999 . İt is financed from September 1999.

The list of cast.

 • Aslanlı Mobil
 • Babayev Adil
 • Huseynov İlgar
 • Nabiyeva Almara
 • Guliyeva Samira
 • Gasımlı Ülviye
 • Babanlı İlhame
 • Azimova Aida
 • Cavadova Rana
 • Aliyeva Fargana
 • Feyziyeva Fargana
 • Mammadli Nigar

The collaborators are engaged with investigation of «Kitabi-Dede Qorqud»- the ancient model of Azerbaijan literature. During the investigation the date of creation of the epos, the mgthical layers, the meanings of characters are widely investigated. The collaborators books and articles on the theme of «Kitabi-Dede Qorqud» were published.

Aslanlı Mobil İsmayıl oğlu
Babayev Adil Məhəmməd oğlu
Hüseynov İlqar Zabut oğlu
Nəbiyeva Almara Vəzir qızı
Quliyeva Samirə Şükür qızı
Qasımlı Ülviyyə Akif qızı
Babanlı İlhamə Məhəmməd qızı
Əzimova Aida Yaşar qızı
Cavadova Rəna Tofiq qızı
Əliyeva Fərqanə Sədaqət qızı
Feyziyeva Fərqanə Məhəddin qızı
Məmmədli Nigar Rüstəm qızı
Bookmark and Share

Bookmark and Share