Home AZ | EN | RU

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kafedrası

Kafedra 2014-cü ildə prof. Y.M.Seyidovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının tərkibindən ayrılaraq Azərbaycan dili kafedrası adı ilə fəaliyyətə başlamışdır.

Kafedranda 19 əməkdaş - 9 dosent (Səidə Abbasova, Xanım Məmmədova, Sultan Seyidova, Zöhrə Nəbiyeva, Ofelya Piriyeva, Şəhla Əliyeva, Samirə Orucova, Asifə Əliyeva, Samirə Mərdanova), 3 nəfər baş müəllim (fil.ü.f.d. Əliheydər Ağakişiyev, Gülümsər Abbasova, fil.ü.f.d. Xanımana Manaflı), 5 müəllim (fil.ü.f.d. Nailə Məmmədova, fil.ü.f.d. Şəlalə Abasova, fil.ü.f.d. Şəlalə Əliyeva, İradə Məhərrəmova, Nigar Hacıyeva), 2 tədris-köməkçi heyət (Aytəkin Mirzəyeva, Fikrət İsmayılov) çalışır.

Kafedraya fil.ü.f.d, dosent Səidə Vaqif qızı Abbasova rəhbərlik edir. S.V.Abbasova dilçilik və ədəbiyyatla bağlı 60-dan çox elmi məqalənin, magistr pilləsi üçün dərslik, proqram və monoqrafiyanın müəllifidir. 2014-cü ildə mərhum prof. Y.M.Seyidovun «Azərbaycan dili» dərsliyinin 10-cu nəşrini yenidən işləyərək  çap etdirmişdir.

Azərbaycan dili  və nitq mədəniyyəti kafedrasının kollektivi (2014). Kafedranın müəllimləri BDU-nun bütün fakültələrinin I kurslarında «Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti», Hazırlıq fakültəsində xarici tələbələrə «Azərbaycan dili» fənnini tədris edirlər. Kafedranın əməkdaşlarının tədris etdiyi fənlər dərslik və dərs vəsaitləri ilə təmin olunmuşdur. Kafedranın əməkdaşları onlarla monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaiti yazıb nəşr etdirmişlər.

Dünyanın bir çox ölkələrindən – ABŞ, İngiltərə, Yaponiya, Çin, Koreya və MDB ölkələrindən gələn əcnəbilər bu kafedrada Azərbaycan dilini öyrənirlər.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair» Sərəncamında qeyd edilən bir sıra müddəalar Azərbaycan dili və nitq mədəniyyətinin  zamanın tələblərinə uyğun tədris  edilməsi zərurətini yaratmışdır. Bu məqsədlə kafedrada yeni dərslik və dərs vəsaitləri hazırlanır.

Bookmark and Share