Home AZ | EN | RU

AZƏRBAYCAN ŞİFAHİ XALQ ƏDƏBİYYATI KAFEDRASI

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrası 1989-cu ilin fevralında Folklor kafedrası adı ilə təşkil edilmişdir. Hal-hazırda kafedra müdiri professor Səhər Hidayət qızı Orucovadır.

Bookmark and Share