Home AZ | EN | RU

ELMİ ŞURA

Məmmədov Elçin Hüseyn o. - Filologiya fakültəsinin dekanı, Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metdodikası kafedrasının müəllimi, sədr

Xəlilov Nizami Qasım o. - Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının professoru, dekan müavini, sədr müavini

Məmmədov Məhəmməd Məmmədsəid o. - Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının dosenti, elmi katib

Muradov Cavanşir Xankişi o. - Ümumi dilçilik kafedrasının dosenti, dekan müavini

Vəliyev Məhərrəm Tahir o. – Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının dosenti

Heydərova Elvira Akif q. - Rus dilçiliyi kafedrasının dosenti

Məmmədov Məhərrəm Əvəz o. - Türkologiya kafedrasının professoru, Tədris-metodik şuranın sədri

Hacıyev Tofiq İsmayıl o. - Türkologiya kafedrasının müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü.

Cəfərov Nizami Qulu o. - Ümumi dilçilik kafedrasının müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü

Paşayeva Nərgiz Arif q. - Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri

Namazov Qara Mustafa o. - Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının professor

Seyidov Yusif  Mirəhməd o. - Azərbaycan dili və metodika kafedrasının müdiri, professor

Hacıyev Aqil Cəfər o. - Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasının müdiri, professor

Hüseynov Tofiq Hüseyn o. - Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, professor

AbdullayevaSənubərƏlövsətq. - Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri, professor

Cəfərov Mikayıl Məmməd o. - Təbiət fakültələri üzrə rus dili kafedrasının müdiri, professor

Quliyeva Lalə Hüseyn q. - Rus dilçiliyi kafedrasının müdiri, professor

Nağıyev Cəlil Qərib o. - Dünya ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, professor

RamizƏsgər- Türk xalqları ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru

Paşayeva Ədibə Mir Cəlal q. - Humanitar fakültələr üzrə rus dili kafedrasının müdiri, dosent

Abbasov Abas Qurban o. - Təbiət fakültələri üzrə ingilis dili kafedasının müdiri, dosent

HacıyevBəylərİslamxano. - Humanitar fakültələr üzrə ingilis dili kafedasının müdiri, dosent

Fərəcullayeva Elmira Nadir q. - Alman və fransız dilləri kafedrasının müdiri, dosent

Əzizov Elbrus  İslam o. - Türkologiya kafedrasının professoru

Abasov Abdulla Əsgər o. - Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının professoru

RəcəbliƏbülfəz Əjdər o. - Ümumi dilzilik kafedrasının professoru

Mütəllimov Təhsin Mütəllim o. - Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının professoru

Bədəlbəyli Ülfət İsmayıl q. - Dünya ədəbiyyatı kafedrasının professoru

Novruzov Məmmədəli Dünyamalı o. - Türkologiya kafedrasının professoru

ŞiriyevFikrətƏbuzəro. - Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının dosenti, BDU-nun həmkarlar təşkilatının sədri

Əsgərov Hüseyn Abbas o. - Azərbaycan dili və metodika kafedrasının dosenti, f.e.d.

Hüseynova Flora Yusif q. - Təbiət fakültələri üzrə rus dili kafedrasının dosenti

Səfərəliyeva Svetlana Cəlal q. - Türk xalqları ədəbiyyatı kafedrasının dosenti

Həsənova Elmira Cəlal q. - Azərbaycan dilziliyi kafedrasının dosenti

Bağırov Ramiz  Hüseyn o. - Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasının dosenti

Tağıyeva Həyat Məmməd q. - Humanitar fakültələr üzrə rus dili kafedrasının dosenti

Abdullayeva Mətanət Əli q. - Azərbaycan dili və metodika kafedrasının dosenti

Qurbanova Tamilla Imran q. - İngilis dili kafedrasının baş müəllimi

MəmmədovaCəmiləTavaşirq. – Alman-fransız kafedranın dosenti

AbdullayevaXadicəRamizq. – Alman-fransız kafedranın dosenti

Ağakişiyev Əliheydər Yunis  o. - Fakültə həmkarlar təşkilatının sədri

Tələbə həmkarlar təşkilatının sədri

Tələbə şurasının sədri

TEC-in sədri

Bookmark and Share