Home AZ | EN | RU

FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ ELMİ ŞURASI

Elmi şura fakültədə ən önəmli məsələlərin müzakirəsi və tədbirlərin həyata keçirilməsi, tələbələrin imtahan sessiyalarına hazırlığı, sessiya prosesinin və imtahan nəticələrinin müzakirəsi, Tədris-Metodik Şuranın, Tələbə Elmi Cəmiyyətinin və kafedraların elmi hesabatlarının qəbul edilməsi, doktorant və dissertantların dissertasiya mövzularının təsdiqi, onlara  elmi rəhbərlərin təyin olunması və attestasiyadan keçirilməsi ilə əlaqədar mühüm qərarları qəbul edir.

Elmi şuranın 41 nəfər üzvü var. Bunlardan 2-si akademik, 1-i AMEA-nın müxbir üzvü, 17-si professor, 14-ü dosent, 4-ü fəlsəfə doktoru, 3-ü tələbə təşkilatlarının sədridir.

Sədr:
Dosent Məmmədov Elçin Hüseyn oğlu –  dekan

Sədr müavini:
Muradov  Cavanşir  Xankişi oğlu - dekan müavini


Elmi katib:
Dosent Məmmədov Məhəmməd Məmmədsəid oğlu


Üzvlər:

 • Dosent əvəzi Mehriban Samət qızı Əlizadə - dekan müavini
 • Prof. Məmmədov Məhərrəm Əvəz oğlu - Tədris-Metodiki Şuranın sədri
 • Fərəcov Anar Tofiq oğlu - dekan müavini
 • Akad. Paşayeva Nərgiz Arif qızı - kafedra müdiri
 • Prof. Paşayeva Ədibə Mir Cəlal qızı - kafedra müdiri
 • Akad. Cəfərov Nizami Qulu oğlu - kafedra müdiri
 • Prof. Nağıyev Cəlil Qərib oğlu - kafedra müdiri
 • Prof. Quliyeva Lalə Hüseyn qızı - kafedra müdiri
 • Prof. Abdullayeva Sənubər Əlövsət qızı - kafedra müdiri
 • Prof. Hacıyeva İlhamə Həbib qızı - kafedra müdiri
 • Prof. Cəfərov Mikayıl Məmməd oğlu - kafedra müdiri
 • Prof. Əsgərov Hüseyn  Abbas oğlu - kafedra müdiri
 • Prof. Əskərov Ramiz  Baxşəli oğlu - kafedra müdiri
 • Prof. Orucova Səhər Hidayət qızı - kafedra müdiri
 • Prof. Abbasov Abbas Qurban oğlu - kafedra müdiri
 • Dos. Fərəcullayeva Elmira Nadir qızı - kafedra müdiri
 • Dos. Hacıyev Bəylər İslamxan oğlu - kafedra müdiri
 • AMEA-nın m.ü., prof. Mütəllimov Təhsin Mütəllim oğlu
 • Prof. Əzizov Elbrus  İslam oğlu
 • Prof. Əliyeva İfrat Səlim qızı
 • Prof. Hacıyev Tofiq Müzəffər oğlu
 • Prof. Novruzov Məmmədəli Dünyamalı oğlu
 • Prof. Abdullayeva Mətanət Əli qızı
 • Prof. Gərayzadə Leyla Zeynal qızı
 • Dos. Sadıxlı Nüşabə Ağabala qızı
 • Dos. Quliyeva Rəhilə İldırım qızı
 • Dos. Məmmədov İsmayıl Teymur oğlu
 • Dos. Məmmədov Məhəmməd Tofiq
 • Dos. Seyidova Sultan Muxtar qızı
 • Dos.Tağıyeva Həyat Məmməd qızı
 • Dos. Heydərova Elvira Akif qızı
 • Dos. İbrahimova Nailə Xanməmməd qızı
 • Fil.ü.f.d. Əliyeva Mətanət Xıdır qızı
 • Fil.ü.f.d. Xanbabayeva Gülzar Qənbərəli qızı
 • Fil.ü.f.d. Ağakişiyev Əliheydər Yunus oğlu -  Fakültə Həmkarlar Təşkilatının sədri
 • Fakültə üzrə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri
 • Fakültə üzrə Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri
 • Fakültə üzrə Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri
Bookmark and Share