Home AZ | EN | RU

FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ ELMİ ŞURASI

Elmi şura fakültədə ən önəmli məsələlərin müzakirəsi və tədbirlərin həyata keçirilməsi, tələbələrin imtahan sessiyalarına hazırlığı, sessiya prosesinin və imtahan nəticələrinin müzakirəsi, Tədris-metodik şuranın, Tələbə Elmi Birliyinin və kafedraların elmi hesabatlarının qəbul edilməsi, doktorant və dissertantların dissertasiya mövzularının təsdiqi, onlara  elmi rəhbərlərin təyin olunması və attestasiyadan keçirilməsi ilə əlaqədar mühüm qərarları qəbul edir.

Elmi şuranın 46 nəfər üzvü var. Bunlardan 2-si akademik, 1-i AMEA-nın müxbir üzvü, 18-i professor, 19-u dosent, 3-ü fəlsəfə doktoru, 3-ü tələbə təşkilatlarının sədridir.

Sədr:
Məmmədov Elçin Hüseyn oğlu – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dekan

Sədr müavini:
Xəlilov Nizami Qasım oğlu – fil.ü.e.d., prof. dekan müavini


Elmi katib:
Məmmədov Məhəmməd Məmmədsəid oğlu – fil.ü.f.d., dos.


Üzvlər:

 • Akademik Paşayeva Nərgiz Arif qızı - kafedra müdiri
 • Akademik Cəfərov Nizami Qulu oğlu
 • AMEA-nın m.ü., prof. Mütəllimov Təhsin Mütəllim oğlu
 • Prof. Məmmədov Məhərrəm Əvəz oğlu - Tədris-metodiki şuranın sədri
 • Prof. Hacıyev Aqil Cəfər oğlu - kafedra müdiri
 • Prof. Nağıyev Cəlil Qərib oğlu - kafedra müdiri
 • Prof. Orucova Səhər Hidayət qızı - kafedra müdiri
 • Prof. Quliyeva Lalə Hüseyn qızı - kafedra müdiri
 • Prof. Abdullayeva Sənubər Əlövsət qızı - kafedra müdiri
 • Prof. Cəfərov Mikayıl Məmməd oğlu - kafedra müdiri
 • Prof. Əsgərov Hüseyn  Abbas oğlu - kafedra müdiri
 • Prof. Əskərov Ramiz  Baxşəli oğlu - kafedra müdiri
 • Dos. Muradov  Cavanşir  Xankişi oğlu - dekan müavini
 • Dos. Paşayeva Ədibə Mir Cəlal qızı - kafedra müdiri
 • Dos. Abbasov Abbas Qurban oğlu - kafedra müdiri
 • Dos. Fərəcullayeva Elmira Nadir qızı - kafedra müdiri
 • Dos. Hacıyev Bəylər İslamxan oğlu - kafedra müdiri
 • Dos. Abbasova Səidə Vaqif qızı - kafedra müdiri
 • Prof. Əzizov Elbrus  İslam oğlu
 • Prof. Abbasov Abdulla Əsgər oğlu
 • Prof. Məmmədova Almaz Əli qızı
 • Prof. Hacıyev Tofiq Müzəffər oğlu
 • Prof. Bədəlbəyli Ülfət İsmayıl qızı
 • Prof. Novruzov Məmmədəli Dünyamalı oğlu
 • Prof. Gərayzadə Leyla Zeynal qızı
 • Prof. Ağayeva Firuzə Abdulla qızı
 • Dos. Vəliyev Məhərrəm Tahir oğlu
 • Dos. Məmmədov İsmayıl Teymur oğlu
 • Dos. Məmmədov Məhəmməd Tofiq oğlu
 • Dos. Hüseynova Flora Yusif qızı
 • Dos.Tağıyeva Həyat Məmməd qızı
 • Dos. Abdullayeva Mətanət Əli qızı
 • Dos. Heydərova Elvira Akif qızı
 • Dos. Cavadov Əhəd Həsən oğlu
 • Dos. Qurbanova Tamilla İmran qızı
 • Dos. Bayramlı Məti Osman oğlu
 • Dos. Bağırova Fatma Bilal qızı
 • Dos. İbrahimova Nailə Xanməmməd qızı
 • Fil.ü.f.d. Abbasova Şəlalə  Abdulla qızı
 • Fil.ü.f.d. Ağakişiyev Əliheydər Yunus oğlu -  Həmkarlar  Təşkilatının sədri
 • Eyvazov Pərvin Eyvaz oğlu – Tələbə Elmi Birliyinin sədri, “Türkoloji araşdırmalar” ETL-in kiçik elmi işçisi
 • Fakültə üzrə Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri
 • Fakültə üzrə Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri
Bookmark and Share