Home AZ | EN | RU

FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİNİN DEKAN MÜAVİNLƏRİ

Xəlilov Nizami Qasım oğlu

Muradov Cavanşir Xankişi oğlu


 

Bookmark and Share